Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/2002(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0481/2018

Texte depuse :

A8-0481/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 04/04/2019 - 6.26
CRE 04/04/2019 - 6.26

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0358

Texte adoptate
PDF 110kWORD 48k
Joi, 4 aprilie 2019 - Bruxelles Ediţie definitivă
Tratamentul fiscal al produselor de pensii, inclusiv al produsului paneuropean de pensii personale
P8_TA(2019)0358A8-0481/2018

Rezoluția Parlamentului European din 4 aprilie 2019 referitoare la tratamentul fiscal al produselor de pensii, inclusiv al produsului paneuropean de pensii personale (2018/2002(INI))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un produs paneuropean de pensii personale (PEPP) (COM(2017)0343),

–  având în vedere recomandarea Comisiei cu privire la tratamentul fiscal al produselor de pensii personale, inclusiv al produsului paneuropean de pensii personale (C(2017)4393),

–  având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0481/2018),

A.  întrucât piața internă a produselor de pensie privată rămâne puternic fragmentată, în special în ceea ce privește scutirile fiscale;

B.  întrucât studiul privind fezabilitatea unui cadru european de pensii personale din iunie 2017 (FISMA/2015/146(02)/D), demonstrează că stimulentele fiscale sunt esențiale pentru introducerea PEPP;

C.  întrucât statele membre au o competență exclusivă în domeniul impozitării directe;

D.  întrucât, pe piața internă, toți furnizorii și produsele trebuie să fie tratați în mod echitabil, indiferent de naționalitate sau de statul membru de origine,

1.  invită Consiliul, pentru a impulsiona recurgerea la un PEPP, să elaboreze propuneri privind stimulentele pentru deponenții în PEPP;

2.  sugerează să fie avute în vedere următoarele abordări:

   analizarea stimulentelor fiscale existente pentru produsele de pensii personale și evaluarea costurilor, a eficacității și a efectelor lor de redistribuire și, după caz, soluționarea problemelor legate de ineficiență și de efectele regresive;
   garantarea acelorași scutiri fiscale pentru PEPP ca cele acordate produselor naționale de pensii personale, chiar și atunci când caracteristicile PEPP nu corespund pe deplin tuturor criteriilor naționale;
   acordarea unor scutiri fiscale specifice PEPP, armonizate la nivelul Uniunii, care să fie stabilite în cadrul unui acord fiscal multilateral între statele membre;

3.  subliniază că fiscalitatea este o competență a statelor membre și că orice decizie de acordare a unor scutiri fiscale specifice pentru PEPP aparține, prin urmare, fiecărui stat membru;

4.  reamintește că statele membre au posibilitatea de a participa la cooperarea consolidată;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei prezenta rezoluție.

Ultima actualizare: 14 aprilie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate