Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2002(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0481/2018

Ingivna texter :

A8-0481/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 04/04/2019 - 6.26
CRE 04/04/2019 - 6.26

Antagna texter :

P8_TA(2019)0358

Antagna texter
PDF 112kWORD 42k
Torsdagen den 4 april 2019 - Bryssel
Skattebehandlingen av pensionsprodukter, inklusive den paneuropeiska privata pensionsprodukten
P8_TA(2019)0358A8-0481/2018

Europaparlamentets resolution av den 4 april 2019 om skattebehandlingen av pensionsprodukter, inklusive den paneuropeiska privata pensionsprodukten (2018/2002(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en paneuropeisk privat pensionsprodukt (PEPP) (COM(2017)0343),

–  med beaktande av kommissionens rekommendation om den skattemässiga behandlingen av privata pensionsprodukter, inbegripet den paneuropeiska privata pensionsprodukten (C(2017)4393),

–  med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8-0481/2018), och av följande skäl:

A.  Den inre marknaden för privata pensionsprodukter är fortfarande mycket fragmenterad, särskilt när det gäller möjligheter till skattelättnader.

B.  Studien om potentialen för ett EU-regelverk för privat pensionssparande från juni 2017 (FISMA/2015/146(02)/D) visar att skatteincitament är avgörande för att PEPP ska nå framgång.

C.  Medlemsstaterna har exklusiv behörighet när det gäller beskattning.

D.  På den inre marknaden måste alla leverantörer och produkter behandlas lika, oavsett nationalitet eller ursprungsstat.

1.  Europaparlamentet uppmanar rådet, i syfte att förstärka lanseringen av PEPP, att utarbeta förslag till incitament för PEPP-sparare.

2.  Europaparlamentet föreslår att följande strategier övervägs:

   Analysera existerande skatteincitament för privata pensionsprodukter och utvärdera deras kostnader, effektivitet och fördelningspolitiska effekter samt ta upp bristande effektivitet och regressiva effekter i förekommande fall.
   Bevilja PEPP samma skattelättnad som nationella privata pensionsprodukter, även när PEPP:s särdrag inte helt motsvarar alla nationella kriterier.
   Garantera PEPP en särskild skattelättnad, harmoniserad på unionsnivå, som ska fastställas genom multilaterala skatteavtal mellan medlemsstaterna.

3.  Europaparlamentet betonar att beskattning är medlemsstaternas behörighet, och därför måste alla beslut att bevilja särskilda skattelättnader i samband med PEPP ligga kvar hos varje medlemsstat.

4.  Europaparlamentet påminner om att medlemsstaterna har möjlighet att delta i fördjupat samarbete.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen och rådet.

Senaste uppdatering: 14 april 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy