Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0214(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0187/2019

Ingivna texter :

A8-0187/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/04/2019 - 8.2
CRE 16/04/2019 - 8.2

Antagna texter :

P8_TA(2019)0360

Antagna texter
PDF 109kWORD 41k
Tisdagen den 16 april 2019 - Strasbourg Slutlig utgåva
EU:s anslutning till Genèveakten inom Lissabonöverenskommelsen om ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar ***
P8_TA(2019)0360A8-0187/2019

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 16 april 2019 om utkastet till rådets beslut om Europeiska unionens anslutning till Genèveakten inom Lissabonöverenskommelsen om ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar (06929/2019 – C8-0133/2019 – 2018/0214(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (06929/2019),

–  med beaktande av Genèveakten inom Lissabonöverenskommelsen om ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar, som undertecknades i Genève den 20 maj 2015 (11510/2018),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 207 samt artikel 218.6 andra stycket a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0133/2019),

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för rättsliga frågor och yttrandena från utskottet för internationell handel och utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0187/2019).

1.  Europaparlamentet godkänner Europeiska unionens anslutning till akten.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna.

Senaste uppdatering: 16 mars 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy