Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0156(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0191/2019

Внесени текстове :

A8-0191/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/04/2019 - 8.4

Приети текстове :

P8_TA(2019)0362

Приети текстове
PDF 115kWORD 48k
Вторник, 16 април 2019 г. - Страсбург
Споразумение между Европейския съюз и правителството на Република Филипини относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги ***
P8_TA(2019)0362A8-0191/2019

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2019 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Споразумение между Европейския съюз и правителството на Република Филипини относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги (15056/2018 – C8-0051/2019 – 2016/0156(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (15056/2018),

—  като взе предвид проекта на споразумение между Европейския съюз и правителството на Република Филипини относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги(1),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 100, параграф 2 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8‑0051/2019),

—  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид препоръката на комисията по транспорт и туризъм (A8-0191/2019),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Република Филипини.

(1)OВ L 322, 18.12.2018 г., стр. 3.

Последно осъвременяване: 16 март 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност