Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0156(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0191/2019

Ingivna texter :

A8-0191/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/04/2019 - 8.4

Antagna texter :

P8_TA(2019)0362

Antagna texter
PDF 110kWORD 41k
Tisdagen den 16 april 2019 - Strasbourg
Avtal mellan EU och Filippinerna om vissa luftfartsaspekter ***
P8_TA(2019)0362A8-0191/2019

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 16 april 2019 om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Filippinernas regering om vissa luftfartsaspekter (15056/2018 – C8-0051/2019 – 2016/0156(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (15056/2018),

–  med beaktande av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Filippinernas regering om vissa luftfartsaspekter(1),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 100.2 samt artikel 218.6 andra stycket a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0051/2019),

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för transport och turism (A8‑0191/2019).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Republiken Filippinerna.

(1) EUT L 322, 18.12.2018, s. 3.

Senaste uppdatering: 16 mars 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy