Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0107(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0186/2019

Внесени текстове :

A8-0186/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/04/2019 - 8.5
CRE 16/04/2019 - 8.5

Приети текстове :

P8_TA(2019)0363

Приети текстове
PDF 113kWORD 48k
Вторник, 16 април 2019 г. - Страсбург
Международно споразумение за маслиновото масло и трапезните маслини ***
P8_TA(2019)0363A8-0186/2019

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2019 г. относно проекта на решение на Съвета относно сключването от името на Европейския съюз на Международното споразумение за маслиновото масло и трапезните маслини от 2015 година (06781/2019 – C8-0134/2019 –2017/0107(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (06781/2019),

—  като взе предвид проекта на Международното споразумение за маслиновото масло и трапезните маслини от 2015 година (11178/2016),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 207, параграф 4 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v), както и с член 218, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0134/2019),

—  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия и становището на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A8-0186/2019),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки.

Последно осъвременяване: 16 март 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност