Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/0802(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0194/2019

Ingivna texter :

A8-0194/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/04/2019 - 8.6
CRE 16/04/2019 - 8.6

Antagna texter :

P8_TA(2019)0364

Antagna texter
PDF 111kWORD 42k
Tisdagen den 16 april 2019 - Strasbourg
Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Viorel Ștefan
P8_TA(2019)0364A8-0194/2019

Europaparlamentets beslut av den 16 april 2019 om utnämning av Viorel Ştefan till ledamot av revisionsrätten (C8–0049/2019 – 2019/0802(NLE))

(Samråd)

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av artikel 286.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C8-0049/2019),

–  med beaktande av artikel 121 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0194/2019), och av följande skäl:

A.  I en skrivelse av den 14 februari 2019 uppmanade rådet Europaparlamentet att yttra sig över förslaget till utnämning av Viorel Ștefan till ledamot av revisionsrätten.

B.  Europaparlamentets budgetkontrollutskott har granskat den nominerade kandidatens kvalifikationer, särskilt i förhållande till de krav som anges i artikel 286.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

C.  Vid sitt sammanträde den 8 april 2019 höll budgetkontrollutskottet en utfrågning med den kandidat som rådet föreslagit till befattningen som ledamot av revisionsrätten.

1.  Europaparlamentet avstyrker rådets förslag till utnämning av Viorel Ștefan till ledamot av revisionsrätten.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet och, för kännedom, till revisionsrätten samt till Europeiska unionens övriga institutioner och medlemsstaternas revisionsorgan.

Senaste uppdatering: 16 mars 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy