9 oktober 2019
P8_TA-PROV(2019)0382(COR01)
RÄTTELSE
till Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 16 april 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/… om europeisk företagsstatistik och om upphävande av tio rättsakter på området företagsstatistik
(COM(2017)0114 ; C8-0099/2017 ; 2017/0048(COD))

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 407kWORD 114k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy