Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2016/0264(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0247/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0247/2017

Viták :

Szavazatok :

PV 16/04/2019 - 8.29

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0387

Elfogadott szövegek
PDF 133kWORD 55k
2019. április 16., Kedd - Strasbourg
A személyekre és háztartásokra vonatkozó európai statisztikák közös kerete ***I
P8_TA(2019)0387A8-0247/2017
Állásfoglalás
 Szöveg
 Függelék

Az Európai Parlament 2019. április 16-i jogalkotási állásfoglalása az egyedi szinten, mintavétel útján gyűjtött adatokon alapuló, személyekre és háztartásokra vonatkozó európai statisztikák közös keretének létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2016)0551 – C8-0345/2016 – 2016/0264(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0551),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 338. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0345/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel a svéd parlament által a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv alapján benyújtott, indokolt véleményre, amely szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével,

–  tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 69f. cikkének (4) bekezdése alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra és a Tanács képviselőjének 2019. március 29-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére (A8-0247/2017),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  tudomásul veszi a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatát;

3.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2019. április 16-án került elfogadásra az egyedi szinten, mintavétel útján gyűjtött adatokon alapuló, személyekre és háztartásokra vonatkozó európai statisztikák közös keretének létrehozásáról, a 808/2004/EK, a 452/2008/EK és az 1338/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint az 1177/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 577/98/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P8_TC1-COD(2016)0264

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, az (EU) 2019/1700 rendelettel.)


MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ

A Bizottság nyilatkozata a 14. cikk uniós ügynökségekkel való együttműködésről szóló (2) bekezdése tekintetében

Az európai társadalomstatisztikák koherenciájának és összehasonlíthatóságának biztosítása érdekében a Bizottság meg fogja erősíteni az együttműködést az uniós ügynökségekkel, a 14. cikk (2) bekezdésének és a kapcsolódó (12) és (33) preambulumbekezdéseknek megfelelően. Ez magában foglalja a statisztikai módszerekkel, a módszertannal, a minőséggel, az új eszközökkel és adatforrásokkal kapcsolatos megerősített együttműködést.

Utolsó frissítés: 2020. március 16.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat