Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Приети текстове
PDF 111kWORD 47k
Сряда, 17 април 2019 г. - Страсбург
Изготвяне или изменение на заглавието на резолюция, внесена за приключване на разискванията (тълкуване на член 149а, параграф 2 на Правилника за дейността)
P8_TA(2019)0392

Решение на Европейския парламент от 17 април 2019 г. относно изготвянето или изменението на заглавието на резолюция, внесена за приключване на разискванията (тълкуване на член 149а, параграф 2 на Правилника за дейността) (2019/2020(REG))

Европейският парламент,

—  като взе предвид писмото от 3 април 2019 г. на председателя на Комисията по конституционни въпроси,

—  като взе предвид член 226 от своя Правилник за дейността,

1.  Реши да добави следното тълкуване към член 149а, параграф 2 на Правилника за дейността:"„Изготвянето или изменението на заглавието на резолюция, внесена за приключване на разискванията по член 123, 128 или 135 не представлява изменение на дневния ред, при условие че заглавието продължава да бъде в обхвата на разисквания въпрос.“"

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и на Комисията за сведение.

Последно осъвременяване: 16 март 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност