Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Antagna texter
PDF 104kWORD 41k
Onsdagen den 17 april 2019 - Strasbourg
Utformningen eller ändringen av titeln på en resolution som lagts fram för att avsluta en debatt (tolkning av artikel 149a.2 i arbetsordningen)
P8_TA(2019)0392

Europaparlamentets beslut av den 17 april 2019 om utformningen eller ändringen av titeln på en resolution som lagts fram för att avsluta en debatt (tolkning av artikel 149a.2 i arbetsordningen) (2019/2020(REG))

Europaparlamentet,

–  med beaktande av skrivelsen av den 3 april 2019 från ordföranden för utskottet för konstitutionella frågor,

–  med beaktande av artikel 226 i arbetsordningen,

1.  Europaparlamentet beslutar att foga följande tolkning till artikel 149a.2 i arbetsordningen:" “Utformningen eller ändringen av titeln på en resolution som lagts fram för att avsluta en debatt enligt artikel 123, 128 eller 135 utgör inte någon ändring av föredragningslistan, under förutsättning att titeln avspeglar det ämne som är föremål för debatt.”"

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att för kännedom översända detta beslut till rådet och kommissionen.

Senaste uppdatering: 16 mars 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy