Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Приети текстове
PDF 110kWORD 47k
Сряда, 17 април 2019 г. - Страсбург Окончателна версия
Политическа декларация за основаването на политическа група (тълкуване на член 32, параграф 5, първа алинея, второ тире на Правилника за дейността)
P8_TA(2019)0393

Решение на Европейския парламент от 17 април 2019 г. относно политическата декларация за основаването на политическа група (тълкуване на член 32, параграф 5, първа алинея, второ тире на Правилника за дейността) (2019/2019(REG))

Европейският парламент,

—  като взе предвид писмото от 3 април 2019 г. на председателя на Комисията по конституционни въпроси,

—  като взе предвид член 226 от своя Правилник за дейността,

1.  Реши да добави следното тълкуване към член 32, параграф 5, първа алинея, второ тире на Правилника за дейността:"„Политическата декларация на дадена група излага ценностите, зад които застава групата и основните политически цели, които нейните членове възнамеряват да преследват заедно в рамките на упражняването на техния мандат. Декларацията описва общата политическа ориентация на групата по съществен, отличителен и автентичен начин.“"

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и на Комисията за сведение.

Последно осъвременяване: 16 март 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност