Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Antagna texter
PDF 104kWORD 41k
Onsdagen den 17 april 2019 - Strasbourg
Politisk förklaring vid inrättandet av en politisk grupp (tolkning av artikel 32.5 första stycket andra strecksatsen i arbetsordningen)
P8_TA(2019)0393

Europaparlamentets beslut av den 17 april 2019 om den politiska förklaringen vid inrättandet av en politisk grupp (tolkning av artikel 32.5 första stycket andra strecksatsen i arbetsordningen) (2019/2019(REG))

Europaparlamentet,

–  med beaktande av skrivelsen av den 3 april 2019 från ordföranden för utskottet för konstitutionella frågor,

–  med beaktande av artikel 226 i arbetsordningen,

1.  Europaparlamentet beslutar att foga följande tolkning till artikel 32.5 första stycket andra strecksatsen i arbetsordningen:" “En grupps politiska förklaring ska ange de värden som gruppen står för, och de huvudsakliga politiska mål som dess medlemmar avser att tillsammans sträva efter inom ramen för utövandet av sina mandat. Förklaringen ska beskriva gruppens gemensamma politiska inriktning på ett konkret, tydligt och genuint sätt.”"

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att för kännedom översända detta beslut till rådet och kommissionen.

Senaste uppdatering: 16 mars 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy