Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0423(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0196/2019

Внесени текстове :

A8-0196/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 17/04/2019 - 8.2

Приети текстове :

P8_TA(2019)0394

Приети текстове
PDF 116kWORD 49k
Сряда, 17 април 2019 г. - Страсбург
Протокол към Споразумението между ЕO и Дания относно критериите и механизмите за определяне на държава, която е компетентна за разглеждане на молба за убежище, и системата Евродак ***
P8_TA(2019)0394A8-0196/2019

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 април 2019 г. относно предложението за решение на Съвета относно сключването на протокола към Споразумението между Европейската общност и Кралство Дания относно критериите и механизмите за определяне на държава, която е компетентна за разглеждане на молба за убежище, подадена на територията на Дания или друга държава членка на Европейския съюз, и системата Евродак за сравняване на дактилоскопични отпечатъци за ефективното прилагане на Дъблинската конвенция, във връзка с достъпа до Евродак за целите на правоприлагането (15822/2018 – C8-0151/2019 – 2018/0423(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (15822/2018),

—  като взе предвид протокола към Споразумението между Европейската общност и Кралство Дания относно критериите и механизмите за определяне на държава, която е компетентна за разглеждане на молба за убежище, подадена на територията на Дания или друга държава — членка на Европейския съюз, и системата Евродак за сравняване на дактилоскопични отпечатъци за ефективното прилагане на Дъблинската конвенция, във връзка с достъпа до Евродак за целите на правоприлагането (15823/2018),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с членове 87, параграф 2, буква а), член 88, параграф 2, първа алинея, буква а), както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0151/2019),

—  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид препоръката на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0196/2019),

1.  дава своето одобрение за сключването на протокола;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на Кралство Дания и на другите държави членки.

Последно осъвременяване: 16 март 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност