Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0423(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0196/2019

Ingivna texter :

A8-0196/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 17/04/2019 - 8.2

Antagna texter :

P8_TA(2019)0394

Antagna texter
PDF 111kWORD 42k
Onsdagen den 17 april 2019 - Strasbourg
Protokoll till avtalet mellan EG och Danmark om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en asylansökan och om Eurodac ***
P8_TA(2019)0394A8-0196/2019

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 17 april 2019 om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Danmark om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en asylansökan som en medborgare i tredjeland har gett in i Danmark eller någon annan medlemsstat i Europeiska unionen, och om Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av Dublinkonventionen vad gäller åtkomst till Eurodac för brottsbekämpande ändamål (15822/2018 – C8-0151/2019 – 2018/0423(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (15822/2018),

–  med beaktande av utkastet till protokoll till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Danmark om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en asylansökan som en medborgare i tredjeland har gett in i Danmark eller någon annan medlemsstat i Europeiska unionen, och om Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av Dublinkonventionen vad gäller åtkomst till Eurodac för brottsbekämpande ändamål (15823/2018),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artiklarna 87.2 a och 88.2 första stycket a samt artikel 218.6 andra stycket a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0151/2019),

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0196/2019).

1.  Europaparlamentet godkänner att protokollet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen samt regeringarna och parlamenten i Konungariket Danmark och de övriga medlemsstaterna parlamentets ståndpunkt.

Senaste uppdatering: 16 mars 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy