Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Přijaté texty
Čtvrtek, 4. dubna 2019 - BruselKonečné znění
 Nevyslovení námitky vůči aktu v přenesené pravomoci: datum, do kterého mohou smluvní strany nadále používat své postupy řízení rizik u některých OTC derivátových smluv, jejichž clearing neprovádí ústřední protistrana
 Nevyslovení námitky vůči aktu v přenesené pravomoci: den, kdy povinnost clearingu nabývá u určitých druhů smluv účinnosti
 Žádost, aby byl Georgios Epitideios zbaven imunity
 Žádost, aby byl Lampros Fountoulis zbaven imunity
 Žádost, aby byl Eleftherios Synadinos zbaven imunity
 Seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, a zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni, v souvislosti s vystoupením Spojeného království z EU ***I
 Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států *
 Nakládání s odpady
 Požadavky na prosazování a konkrétní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy ***I
 Denní a týdenní doba řízení, minimální přestávky a doby odpočinku a určování polohy pomocí tachografů ***I
 Přizpůsobení vývoji v odvětví silniční dopravy ***I
 Společná pravidla pro vnitřní trh se zemním plynem ***I
 Evropský námořní a rybářský fond ***I
 Víceletý plán pro lov populací žijících při dně v západním Středozemním moři ***I
 Posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných občanům Unie ***I
 Řízení bezpečnosti silniční infrastruktury ***I
 Celoevropský osobní penzijní produkt (PEPP) ***I
 Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob ***I
 Ochrana rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků týkajících se právního státu v členských státech ***I
 Evropský sociální fond plus (ESF+) ***I
 Zavedení elektronického systému pro přepravu a sledování zboží podléhajícího spotřební dani ***I
 Opakované použití informací veřejného sektoru (přepracované znění) ***I
 Víceletý plán obnovy populace mečouna obecného ve Středozemním moři ***I
 Minimální úroveň výcviku námořníků ***I
 Úprava ročního předběžného financování na období 2021 až 2023 ***I
 Dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ***I
 Žádost o posudek Soudního dvora vztahující se k přistoupení EU k Úmluvě o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí
 Zdanění penzijních produktů včetně celoevropského osobního penzijního produktu
Texty
Konečné znění (1070 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí