Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstit
Torstai 4. huhtikuuta 2019 - Bryssel
 Päätös olla vastustamatta delegoitua säädöstä: päivämäärä, johon saakka vastapuolet voivat jatkaa riskienpienentämistekniikoidensa soveltamista tiettyihin OTC-johdannaissopimuksiin, joita ei määritetä keskusvastapuolessa
 Päätös olla vastustamatta delegoitua säädöstä: tietyntyyppisiä sopimuksia koskevan määritysvelvollisuuden voimaantulopäivä
 Georgios Epitideiosin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 Lampros Fountoulisin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 Eleftherios Synadinosin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 Luettelon vahvistaminen kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen osalta ***I
 Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat *
 Jätehuolto
 Maantieliikenteen alan työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon koskevat valvontavaatimukset ja erityiset säännöt ***I
 Päivittäinen ja viikoittainen enimmäisajoaika, vähimmäistauot ja lepoajat sekä ajopiirtureilla tapahtuva paikannus ***I
 Maantieliikennealan kehitykseen mukauttaminen ***I
 Maakaasun sisämarkkinoita koskevat yhteiset säännöt ***I
 Euroopan meri- ja kalatalousrahasto ***I
 Läntisen Välimeren pohjakalakantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva monivuotinen suunnitelma ***I
 Unionin kansalaisten henkilökorttien sekä oleskeluasiakirjojen turvallisuuden lisääminen ***I
 Tieinfrastruktuurin turvallisuuden hallinta ***I
 Yleiseurooppalainen yksilöllinen eläketuote (PEPP) ***I
 Vanhempien ja omaistaan hoitavien työ- ja yksityiselämän tasapainottaminen ***I
 Unionin talousarvion suojaaminen tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita ***I
 Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+) ***I
 Valmisteveron alaisten tavaroiden siirtojen ja valvonnan tietokoneistaminen ***I
 Julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäyttö ***I
 Välimeren miekkakalan monivuotinen elvytyssuunnitelma ***I
 Merenkulkijoiden vähimmäiskoulutus ***I
 Vuosia 2021–2023 koskevien vuotuisten ennakkomaksujen mukauttaminen ***I
 Sisärajavalvonnan väliaikainen palauttaminen ***I
 Lausunnon pyytäminen unionin tuomioistuimesta EU:n liittymisestä yleissopimukseen naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta
 Yksilöllisten eläketuotteiden, mukaan lukien yleiseurooppalaiset yksilölliset eläketuotteet, verokohtelu
Tekstit (1059 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö