Ar ais 
 Ar aghaidh 
PVTACRE
Téacsanna atá glactha
Déardaoin, 4 Aibreán 2019 - Brussels
 Na tríú tíortha a mbeidh ar a náisiúnaigh víosaí a bheith ina seilbh acu ar thrasnú teorainneacha seachtracha dóibh agus na tríú tíortha a mbeidh a náisiúnaigh díolmhaithe ón gceanglas sin a liostú, a mhéid a bhaineann le tarraingt siar na Ríochta Aontaithe as AE ***I
 Ceanglais forfheidhmiúcháin agus rialacha sonracha maidir le tiománaithe a phostú san earnáil iompair de bhóthar***I
 Tréimhsí tiomána laethúil agus seachtainiúla, sosanna íosta agus tréimhsí scíthe agus suíomh le tacagraif *** I
 Oiriúnú d’fhorbairt san earnáil iompair de bhóthar ***I
 Comhrialacha don mhargadh inmheánach sa ghás nádúrtha ***I
 An Ciste Eorpach Muirí agus Iascaigh ***I
 Plean ilbhliantúil do na hiascaigh a shaothraíonn stoic ghrinnill sa Mheánmhuir Thiar ***I
 Slándáil cártaí aitheantais agus doiciméad cónaithe arna n-eisiúint do shaoránaigh an Aontais a neartú ***I
 Sábháilteacht an bhonneagair bóthair a bhainistiú ***I
 Táirge Pinsin Phearsanta Uile-Eorpach (TPPU) ***I
 Cothromaíocht oibre is saoil do thuismitheoirí agus do chúramóirí ***I
 Buiséad an Aontais a chosaint i gcás easnaimh ghinearálaithe i ndáil leis an smacht reachta sna Ballstáit ***I
 Ciste Sóisialta na hEorpa Plus (CSE+) ***I
 Ríomhairiú gluaiseachta agus faireacháin earraí máil ***I
 Faisnéis ón earnáil phoiblí a athúsáid ***I
 Plean téarnaimh ilbhliantúil don cholgán Meánmhuirí ***I
 Íosleibhéal oiliúna do mharaithe ***I
 Coigeartú an réamh-mhaoinithe bhliantúil i gcomhair na mblianta 2021 go 2023 ***I
 Rialú teorann ag teorainneacha inmheánacha a athbhunú ar bhonn sealadach ***I
Téacsanna (1054 kb)
Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais