Prethodno 
 Sljedeće 
ZapisnikGlasoviPoimenično glasovanjeUsvojeni tekstoviDoslovno izvješće
Usvojeni tekstovi
Četvrtak, 4. travnja 2019. - Bruxelles
 Neulaganje prigovora na delegirani akt: datum do kojeg druge ugovorne strane mogu i dalje primjenjivati svoje postupke upravljanja rizicima na određene ugovore o OTC izvedenicama čije poravnanje ne obavlja središnja druga ugovorna strana
 Neulaganje prigovora na delegirani akt: datum od kojeg obveza poravnanja proizvodi učinke za određene vrste ugovora
 Zahtjev za ukidanje imuniteta Georgiosu Epitideiosu
 Zahtjev za ukidanje imuniteta Lamprosu Fountoulisu
 Zahtjev za ukidanje imuniteta Eleftheriosu Synadinosu
 Popis trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva u pogledu povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz EU-a ***I
 Smjernice za politike zapošljavanja država članica *
 Gospodarenje otpadom
 Zahtjevi za provedbu i utvrđivanje posebnih pravila za upućivanje vozača u sektoru cestovnog prometa ***I
 Dnevno i tjedno vrijeme vožnje, minimalne stanke i razdoblja odmora te pozicioniranje s pomoću tahografa ***I
 Prilagođavanje kretanjima u sektoru cestovnog prometa ***I
 Zajednička pravila za unutarnje tržište prirodnog plina ***I
 Europski fond za pomorstvo i ribarstvo ***I
 Višegodišnji plan za ribarstvo koje iskorištava pridnene stokove u zapadnom Sredozemnome moru ***I
 Jačanje sigurnosti osobnih iskaznica građana Unije i boravišnih isprava koje se izdaju građanima Unije ***I
 Upravljanje sigurnošću cestovne infrastrukture ***I
 Paneuropski osobni mirovinski proizvod (PEPP) ***I
 Ravnoteža između poslovnog i privatnog života roditelja i skrbnika ***I
 Zaštita proračuna Unije u slučaju općih nedostataka u pogledu vladavine prava u državama članicama ***I
 Europski socijalni fond plus (ESF+) ***I
 Računalna obrada kretanja i nadzora trošarinske robe ***I
 Ponovna uporaba informacija javnog sektora ***I
 Višegodišnji plan oporavka sredozemnog igluna ***I
 Minimalna razina osposobljavanja pomoraca ***I
 Prilagodba godišnjeg pretfinanciranja za razdoblje 2021. – 2023. ***I
 Privremeno ponovno uvođenje nadzora državne granice na unutarnjim granicama ***I
 Traženje mišljenja Suda o pristupanju EU-a Konvenciji o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji
 Porezni tretman mirovinskih proizvoda, uključujući paneuropski osobni mirovinski proizvod
Tekstovi (1001 kb)
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti