Előző 
 Következő 
JegyzőkönyvSzavazásokNév szerinti szavazásElfogadott szövegekSzó szerinti jegyzőkönyv
Elfogadott szövegek
2019. április 4., Csütörtök - Brüsszel
 Felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szembeni kifogás mellőzése: a nem központi szerződő félen keresztül elszámolt bizonyos tőzsdén kívüli származtatott ügyletekre alkalmazott kockázatkezelési eljárások szerződő felek általi alkalmazási lehetőségének végét meghatározó időpontok
 Felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szembeni kifogás mellőzése: a bizonyos ügylettípusokra vonatkozó elszámolási kötelezettség hatálybalépésének időpontja
 Georgios Epitideios mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem
 Lampros Fountoulis mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem
 Eleftherios Synadinos mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem
 A külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolása az Egyesült Királyság Unióból való kilépése tekintetében ***I
 A tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatások *
 Hulladékgazdálkodás
 A közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó végrehajtási követelmények és különös szabályok ***I
 Napi és heti vezetési idő, minimum szünetek és pihenőidők, valamint a menetíró készülékkel történő helymeghatározás ***I
 Alkalmazkodás a közúti szállítási ágazati fejleményekhez ***I
 A földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályok ***I
 Az Európai Tengerügyi és Halászati Alap ***I
 A tengerfenéken élő állományoknak a Földközi-tenger nyugati térségében folytatott halászatára vonatkozó többéves terv ***I
 Az uniós polgárok részére kiállított személyazonosító igazolványok és tartózkodási okmányok biztonságának megerősítése ***I
 A közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezelése ***I
 A páneurópai egyéni nyugdíjtermék (PEPP) ***I
 A munka és a magánélet közötti egyensúly megteremtése a szülők és a gondozók vonatkozásában ***I
 A tagállamokban a jogállamiság tekintetében fennálló, általánossá vált hiányosságok esetén az Unió költségvetésének védelme ***I
 Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+) ***I
 A jövedéki termékek szállításának és felügyeletének számítógépesítése ***I
 A közszféra információinak további felhasználása ***I
 A kardhal földközi-tengeri állományára vonatkozó többéves helyreállítási terv ***I
 A tengerészek képzésének minimumszintje ***I
 A 2021–2023-as évekre vonatkozó éves előfinanszírozás szintjének kiigazítása ***I
 A határellenőrzés ideiglenes visszaállítása a belső határokon ***I
 A Bíróság véleményének kikérése az EU-nak a nőkkel szembeni erőszak és a kapcsolati erőszak elleni küzdelemről és azok megelőzéséről szóló egyezményhez való csatlakozásával kapcsolatban
 A nyugdíjtermékek, köztük a páneurópai egyéni nyugdíjtermék adóztatása
Szövegek (1157 kb)
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat