Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Priimti tekstai
Ketvirtadienis, 2019 m. balandžio 4 d. - Briuselis
 Neprieštaravimas deleguotajam aktui: data, iki kurios sandorio šalys gali toliau taikyti savo rizikos valdymo procedūras tam tikroms ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartims, kurių tarpuskaitos pagrindinė sandorio šalis neatlieka
 Neprieštaravimas deleguotajam aktui: tam tikrų rūšių sutarčių tarpuskaitos prievolės įsigaliojimo data
 Prašymas atšaukti Georgioso Epitideioso (Georgios Epitideios) imunitetą
 Prašymas atšaukti Lamproso Fountouliso (Lampros Fountoulis) imunitetą
 Prašymas atšaukti Eleftherioso Synadinoso (Eleftherios Synadinos) imunitetą
 Trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašų nustatymas dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos ***I
 Valstybių narių užimtumo politikos gairės *
 Atliekų tvarkymas
 Vykdymo užtikrinimo reikalavimai ir konkrečios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės ***I
 Kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmė, minimalios pertraukos ir poilsio laikotarpiai ir vietos nustatymas tachografais ***I
 Priderinimas prie kelių transporto sektoriaus pokyčių ***I TC"(A8-0204/2018 - Pranešėjas: Ismail Ertug)"\l3 \n> \* MERGEFORMAT
 Gamtinių dujų vidaus rinkos bendrosios taisyklės ***I
 Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas ***I
 Daugiametis vakarų Viduržemio jūros demersinių išteklių žvejybos valdymo planas ***I
 Sąjungos piliečiams išduodamų tapatybės kortelių ir teisę gyventi šalyje patvirtinančių dokumentų saugumo didinimas ***I
 Kelių infrastruktūros saugumo valdymas ***I
 Visos Europos asmeninės pensijos produktas (PEPP) ***I
 Tėvų ir prižiūrinčiųjų asmenų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra ***I
 Sąjungos biudžeto apsauga esant visuotinių teisinės valstybės principo taikymo valstybėse narėse trūkumų ***I
 „Europos socialinis fondas+“ (ESF+) ***I
 Akcizais apmokestinamų prekių judėjimo ir priežiūros kompiuterizavimas ***I
 Viešojo sektoriaus informacijos pakartotinis naudojimas ***I
 Daugiametis Viduržemio jūros paprastųjų durklažuvių išteklių atkūrimo planas ***I
 Minimalus jūrininkų rengimas ***I
 2021–2023 m. metinio išankstinio finansavimo koregavimas ***I
 Laikinas vidaus sienų kontrolės atnaujinimas ***I
 Siekimas prašyti Teisingumo Teismo nuomonės dėl ES prisijungimo prie Konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo
 Pensijos produktų, įskaitant visos Europos asmeninės pensijos produktą, apmokestinimo tvarka
Tekstai (1047 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika