Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Ceturtdiena, 2019. gada 4. aprīlis - Brisele
 Iebildumu neizteikšana pret deleģēto aktu: datums, līdz kuram darījumu partneri var turpināt piemērot savas riska pārvaldības procedūras noteiktiem ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumiem, kuriem tīrvērti neveic centrālais darījumu partneris .
 Iebildumu neizteikšana pret deleģēto aktu: datums, kad tīrvērtes pienākums stājas spēkā noteiktiem līgumu veidiem
 Pieprasījums atcelt Georgios Epitideios imunitāti
 Pieprasījums atcelt Lampros Fountoulis imunitāti
 Pieprasījums atcelt Eleftherios Synadinos imunitāti
 To trešo valstu saraksts, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu saraksts, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas, saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības ***I
 Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes *
 Atkritumu apsaimniekošana
 Izpildes nodrošināšanas prasības un īpaši noteikumi autotransporta nozarē strādājošo transportlīdzekļu vadītāju norīkošanai darbā ***I
 Ikdienas un iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laiki, minimālie pārtraukumi un atpūtas laikposmi un pozicionēšana ar tahogrāfu palīdzību ***I
 Pielāgošanās norisēm autotransporta nozarē ***I
 Kopīgi noteikumi attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu ***I
 Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds ***I
 Priekšlikums, ar kuru izveido daudzgadu plānu zvejniecībām, kas izmanto bentiskos krājumus Vidusjūras rietumu daļā ***I
 Savienības pilsoņiem izsniegto personas apliecību un uzturēšanās dokumentu drošības uzlabošana ***I
 Ceļu infrastruktūras drošības pārvaldība ***I
 Viseiropas privāto pensiju produkts (PEPP) ***I
 Darba un privātās dzīves līdzsvars vecākiem un aprūpētājiem ***I
 Savienības budžeta aizsardzība vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar tiesiskumu dalībvalstīs ***I
 Eiropas Sociālais fonds Plus (ESF+) ***I
 Datorizētas sistēmas ieviešana akcīzes preču pārvietošanai un uzraudzībai ***I
 Publiskā sektora informācijas atkalizmantošana (pārstrādāta redakcija) ***I
 Daudzgadu plāns zobenzivs krājuma atjaunošanai Vidusjūrā ***I
 Jūrnieku minimālais sagatavotības līmenis ***I
 Ikgadējā priekšfinansējuma korekcija 2021.–2023. gadam ***I
 Robežkontroles pagaidu atjaunošana pie iekšējām robežām ***I
 Lūgums Tiesai sniegt atzinumu par ES pievienošanos Konvencijai par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu
 Privāto pensiju produktiem, tostarp Viseiropas privāto pensiju produktam, piemērojamais nodokļu režīms
Teksti (1062 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika