Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Testi adottati
Il-Ħamis, 4 ta' April 2019 - Brussell
 L-ebda oġġezzjoni għal att delegat: data sa meta l-kontropartijiet jistgħu jkomplu japplikaw il-proċeduri ta' ġestjoni tar-riskju tagħhom għal ċerti kuntratti tad-derivattivi OTC mhux ikklirjati minn CCP
 L-ebda oġġezzjoni għal att delegat: data li fiha l-obbligu tal-ikklirjar jidħol fis-seħħ għal ċerti tipi ta' kuntratti
 Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Georgios Epitideios
 Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Lampros Fountoulis
 Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Eleftherios Synadinos
 Elenkar tal-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom għandhom ikollhom viża fil-pussess tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri esterni u dawk li ċ-ċittadini tagħhom huma eżenti minn dik il-ħtieġa, fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE ***I
 Linji gwida għall-politiki tal-Istati Membri dwar l-impjiegi *
 Il-ġestjoni tal-iskart
 Rekwiżiti tal-infurzar u regoli speċifiċi għall-istazzjonar tax-xufiera fis-settur tat-trasport bit-triq ***I
 Il-ħinijiet tas-sewqan ta’ kuljum u fil-ġimgħa, il-pawżi minimi u l-perjodi ta’ mistrieħ u l-pożizzjonament permezz ta’ takografi ***I
 Adattament għall-iżvilupp fis-settur tat-transport bit-triq ***I
 Regoli komuni għas-suq intern għall-gass naturali ***I
 Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd ***I
 Pjan pluriennali għas-sajd li jisfrutta l-istokkijiet tal-ħut tal-qiegħ fil-Punent tal-Mediterran ***I
 It-tisħiħ tas-sigurtà tal-karti tal-identità u tad-dokumenti ta' residenza maħruġa liċ-ċittadini tal-Unjoni***I
 Il-ġestjoni tas-sikurezza fl-infrastruttura tat-toroq ***I
 Prodott tal-Pensjoni Personali pan-Ewropew (PEPP)***I
 Bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata għall-ġenituri u l-persuni li jindukraw ***I
 Il-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni f'każ ta' nuqqasijiet ġeneralizzati fir-rigward tal-istat tad-dritt fl-Istati Membri ***I
 Il-Fond Soċjali Ewropew Plus (FSE+) ***I
 Il-komputerizzazzjoni tal-moviment u tas-sorveljanza ta' oġġetti soġġetti għas-sisa ***I
 L-użu mill-ġdid tal-informazzjoni tas-settur pubbliku (riformulazzjoni) ***I
 Pjan pluriennali għall-irkupru tal-pixxispad tal-Mediterran ***I
 Livell minimu ta' taħriġ tal-baħħara ***I
 L-aġġustament tal-prefinanzjament annwali għas-snin mill-2021 sal-2023 ***I
 Riintroduzzjoni temporanja tal-kontrolli fuq il-fruntieri mal-fruntieri interni ***I
 Titlob opinjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja dwar l-adeżjoni tal-UE għall-Konvenzjoni dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa u l-vjolenza domestika
 It-trattament tat-taxxa ta' prodotti tal-pensjoni, inkluż il-Prodott tal-Pensjoni Personali Pan-Ewropew
Testi (1122 kb)
Avviż legali - Politika tal-privatezza