Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Texte adoptate
Joi, 4 aprilie 2019 - Bruxelles
 Decizia de a nu formula obiecțiuni la un act delegat: data până la care contrapărțile pot continua să aplice procedurile lor de gestionare a riscurilor în cazul anumitor contracte derivate extrabursiere care nu sunt compensate printr-o contraparte centrală
 Decizia de a nu formula obiecțiuni la un act delegat: data de la care obligația de compensare produce efecte pentru anumite tipuri de contracte
 Cerere de ridicare a imunității lui Georgios Epitideios
 Cerere de ridicare a imunității lui Lampros Fountoulis
 Cerere de ridicare a imunității lui Eleftherios Synadinos
 Stabilirea listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație, în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune ***I
 Orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre *
 Gestionarea deșeurilor
 Cerințe de control și norme speciale privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier ***I
 Perioadele de conducere zilnice și săptămânale, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și săptămânal și poziționarea prin intermediul tahografelor ***I
 Adaptarea la evoluțiile din sectorul transportului rutier ***I
 Normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale ***I
 Fondul european pentru afaceri maritime și activități pescărești ***I
 Planul multianual pentru activitățile de pescuit care exploatează stocuri demersale în vestul Mării Mediterane ***I
 Consolidarea securității cărților de identitate și a documentelor de ședere eliberate cetățenilor Uniunii ***I
 Gestionarea siguranței infrastructurii rutiere ***I
 Un produs paneuropean de pensii personale (PEPP) ***I
 Echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor ***I
 Protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre ***I
 Fondul social european Plus (FSE+) ***I
 Informatizarea circulației și a controlului produselor accizabile ***I
 Reutilizarea informațiilor din sectorul public ***I
 Planul multianual de refacere a stocurilor de pește-spadă din Marea Mediterană ***I
 Nivelul minim de formare a navigatorilor ***I
 Ajustarea prefinanțării anuale pentru anii 2021-2023 ***I
 Reintroducerea temporară a controalelor la frontierele interne ***I
 Solicitarea avizului Curții de Justiție cu privire la aderarea UE la Convenția privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice
 Tratamentul fiscal al produselor de pensii, inclusiv al produsului paneuropean de pensii personale
Texte (1125 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate