Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Sprejeta besedila
Četrtek, 4. april 2019 - Bruselj
 Nenasprotovanje delegiranemu aktu: datum, do katerega lahko nasprotne stranke še naprej uporabljajo svoje postopke obvladovanja tveganja za nekatere pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC brez opravljenega kliringa prek CNS
 Nenasprotovanje delegiranemu aktu: datum, na katerega za določene vrste pogodb začne veljati obveznost kliringa
 Zahteva za odvzem imunitete Georgiosu Epitidiosu
 Zahteva za odvzem imunitete Labrosu Fundulisu
 Zahteva za odvzem imunitete Elevteriosu Sinadinosu
 Seznam tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve, glede izstopa Združenega kraljestva iz EU ***I
 Smernice za politike zaposlovanja držav članic *
 Ravnanje z odpadki
 Zahteve za izvrševanje ter posebna pravila za napotitev delavcev v sektorju cestnega prometa ***I
 Dnevni in tedenski čas vožnje, najkrajši odmori in čas počitka ter določanje položaja s tahografi ***I
 Prilagoditev razvoju v sektorju cestnega prometa ***I
 Skupna pravila notranjega trga z zemeljskim plinom ***I
 Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo ***I
 Večletni načrt za ribolov, ki izkorišča pridnene staleže v zahodnem Sredozemskem morju ***I
 Okrepitev varnosti osebnih izkaznic in dokumentov za prebivanje, izdanih državljanom Unije ***I
 Izboljšanje varnosti cestne infrastrukture ***I
 Vseevropski osebni pokojninski produkt (PEPP) ***I
 Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev ***I
 Zaščita proračuna Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v državah članicah ***I
 Evropski socialni sklad plus (ESS+) ***I
 Informatizacija gibanja in nadzora trošarinskega blaga ***I
 Ponovna uporaba informacij javnega sektorja ***I
 Večletni načrt za obnovo staleža sredozemske mečarice ***I
 Minimalna raven izobraževanja pomorščakov***I
 Prilagoditev letnih predplačil za obdobje 2021–2023 ***I
 Začasna ponovna uvedba nadzora na notranjih mejah ***I
 Pridobitev mnenja Sodišča v zvezi s pristopom EU h Konvenciji o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima
 Davčna obravnava pokojninskih produktov, vključno z vseevropskim osebnim pokojninskim produktom
Besedila (974 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov