Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Přijaté texty
Úterý, 16. dubna 2019 - Štrasburk
 Statistika Společenství v oblasti migrace a mezinárodní ochrany ***I
 Přistoupení EU k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních ***
 Opatření Unie po jejím přistoupení k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních ***I
 Dohoda mezi EU a Filipínami o některých aspektech leteckých služeb ***
 Mezinárodní dohoda o olivovém oleji a stolních olivách ***
 Jmenování člena Účetního dvora – Viorel Ștefan
 Jmenování členky Účetního dvora – Ivana Maletićová
 Ochrana osob oznamujících porušení práva Unie ***I
 Přeshraniční distribuce fondů kolektivního investování (směrnice) ***I
 Přeshraniční distribuce fondů kolektivního investování (nařízení) ***I
 Kapitálové požadavky (nařízení) ***I
 Kapitálové požadavky (směrnice) ***I
 Schopnost úvěrových institucí a investičních podniků absorbovat ztráty a rekapitalizace (nařízení) ***I
 Schopnost úvěrových institucí a investičních podniků absorbovat ztráty a rekapitalizace (směrnice) ***I
 Cenné papíry zajištěné státními dluhopisy ***I
 Evropské orgány dohledu a finanční trhy ***I
 Makroobezřetnostní dohled nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a zřízení Evropské rady pro systémová rizika ***I
 Trhy finančních nástrojů a přístup k pojišťovací a zajišťovací činnosti a její výkon (Solventnost II) ***I
 Obezřetnostní dohled nad investičními podniky (směrnice) ***I
 Obezřetnostní požadavky na investiční podniky (nařízení) ***I
 Transparentní a předvídatelné pracovní podmínky v Evropské unii ***I
 Evropský orgán pro pracovní záležitosti ***I
 Zachování rybolovných zdrojů a ochrana mořských ekosystémů pomocí technických opatření ***I
 Nařízení o evropských podnikových statistikách ***I
 Vyšetřování prováděné úřadem OLAF a spolupráce s Úřadem evropského veřejného žalobce ***I
 Zřízení nástroje pro finanční podporu vybavení pro celní kontroly ***I
 Zavedení programu „Clo“ pro spolupráci v oblasti cel ***I
 Uvádění prekurzorů výbušnin na trh a jejich používání ***I
 Společný rámec pro evropské statistiky týkající se osob a domácností ***I
 Interoperabilita mezi informačními systémy EU v oblasti hranic a víz ***I
 Interoperabilita mezi informačními systémy EU v oblasti policejní a justiční spolupráce, azylu a migrace ***I
 Evropská síť styčných úředníků pro přistěhovalectví ***I
 Požadavky pro schvalování typu motorových vozidel z hlediska obecné bezpečnosti ***I
Texty (583 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí