Ar ais 
 Ar aghaidh 
PVTACRE
Téacsanna atá glactha
Dé Máirt, 16 Aibreán 2019 - StrasbourgEagrán deiridh
 Staidreamh Comhphobail i ndáil le himirce agus le cosaint idirnáisiúnta ***I
 Aontachas AE le hAcht na Ginéive de Chomhaontú Liospóin i dtaca le Sonrúcháin Tionscnaimh agus Tásca Geografacha ***
 Gníomhaíocht an Aontais tar éis a aontachais le hAcht na Ginéive de Chomhaontú Liospóin i dtaca le Sonrúcháin Tionscnaimh agus Tásca Geografacha ***I
 Daoine a thuairiscíonn sáruithe ar dhlí an Aontais a chosaint ***I
 Dáileadh trasteorann gnóthas comhinfheistíochta (Treoir) ***I
 Dáileadh trasteorann gnóthas comhinfheistíochta (Rialachán) ***I
 Ceanglais Chaipitil (Rialachán) ***I
 Ceanglais Chaipitil (Treoir) ***I
 Acmhainneacht ionsúcháin caillteanais agus athchaipitliúcháin institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta (Rialachán) ***I
 Acmhainneacht ionsúcháin caillteanais agus acmhainneacht athchaipitliúcháin institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta (Treoir) ***I
 Urrúis de bhun bannaí ceannasacha ***I
 Údaráis Mhaoirseachta Eorpacha agus margaí airgeadais ***I
 Formhaoirseacht stuamachta ar an macraileibhéal ag an Aontas Eorpach ar an gcóras airgeadais agus lena mbunaítear Bord Eorpach um Riosca Sistéamach ***I
 Margaí in ionstraimí airgeadais agus dul i mbun ghnó an Árachais agus an Atháracharais agus leanúint den ghnó sin (Sócmhainneacht II) ***I
 Maoirseacht stuamachta ar ghnólachtaí infheistíochta (Treoir) ***I
 Ceanglais stuamachta ar ghnólachtaí infheistíochta (Rialachán) ***I
 Dálaí oibre trédhearcacha agus intuartha san Aontas Eorpach ***I
 Údarás Eorpach Saothair ***I
 Acmhainní iascaigh a chaomhnú agus éiceachórais mhuirí a chosaint trí bhearta teicniúla ***I
 Rialachán maidir le staidreamh gnó Eorpach ***I
 Imscrúduithe OLAF agus comhar le hOifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh ***I
 Lena mbunaítear an ionstraim le haghaidh tacaíocht airgeadais do threalamh rialaithe custaim ***I
 Lena mbunaítear an clár ‘Custaim’ le haghaidh comhar i réimse an chustaim ***I
 Margú agus úsáid réamhtheachtaithe pléascán ***I
 Creat comhchoiteann le haghaidh staidreamh Eorpach a bhaineann le daoine agus le teaghlaigh ***I
 Idir-inoibritheacht idir córais faisnéise AE i réimse na dteorainneacha agus na víosaí ***I
 Idir-inoibritheacht idir córais faisnéise AE i réimse an chomhair phóilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh, an tearmainn agus na himirce ***I
 Líonra Eorpach oifigeach idirchaidrimh inimirce ***I
 Ceanglais chineálcheadaithe do mhótarfheithiclí a mhéid a bhaineann leis an tsábháilteacht ghinearálta ***I
Téacsanna
Eagrán deiridh (620 kb)
Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais