Prethodno 
 Sljedeće 
PVTACRE
Usvojeni tekstovi
Utorak, 16. travnja 2019. - Strasbourg
 Statistika Zajednice o migracijama i međunarodnoj zaštiti ***I
 Pristupanje EU-a Ženevskom aktu Lisabonskog sporazuma o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla ***
 Djelovanje Unije nakon njezinog pristupanja Ženevskom aktu Lisabonskog sporazuma o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla ***I
 Sporazum između EU-a i Filipina o određenim aspektima usluga zračnog prijevoza ***
 Međunarodni sporazum o maslinovu ulju i stolnim maslinama ***
 Predloženo imenovanje člana Revizorskog suda – Viorel Ştefan
 Predloženo imenovanje članice Revizorskog suda – Ivana Maletić
 Zaštita osoba koje prijavljuju povrede prava Unije ***I
 Prekogranična distribucija poduzeća za zajednička ulaganja (Direktiva) ***I
 Prekogranična distribucija poduzeća za zajednička ulaganja (Uredba) ***I
 Kapitalni zahtjevi (Uredba) ***I
 Kapitalni zahtjevi (Direktiva) ***I
 Kapacitet pokrića gubitaka i dokapitalizacije za kreditne institucije i investicijska društva (Uredba) ***I
 Sposobnost pokrivanja gubitaka i dokapitalizacije kreditnih institucija i investicijskih društava (Direktiva) ***I
 Vrijednosni papiri osigurani državnim obveznicama ***I
 Europska nadzorna tijela i financijska tržišta ***I
 Makrobonitetni nadzor financijskog sustava Europske unije i osnivanje Europskog odbora za sistemske rizike ***I
 Tržište financijskih instrumenata te osnivanje i obavljanje djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) ***I
 Bonitetni nadzor nad investicijskim društvima (Direktiva) ***I
 Bonitetni zahtjevi za investicijska društva (Uredba) ***I
 Transparentni i predvidivi radni uvjeti u Europskoj uniji ***I
 Europsko nadzorno tijelo za rad ***I
 Očuvanje ribolovnih resursa i zaštita morskih ekosustava putem tehničkih mjera ***I
 Uredba o europskoj poslovnoj statistici ***I
 Istrage koje provodi OLAF i suradnja s Uredom europskog javnog tužitelja ***I
 Uspostava instrumenta za financijsku potporu namijenjenu opremi za carinske provjere ***I
 Uspostavljanje programa „Carina” za suradnju u području carine ***I
 Stavljanje na tržište i uporaba prekursora eksploziva ***I
 Zajednički okvir za europske statistike o osobama i kućanstvima ***I
 Interoperabilnost informacijskih sustava EU-a u području granica i viza ***I
 Interoperabilnost informacijskih sustava EU-a u području policijske i pravosudne suradnje, azila i migracija ***I
 Mreža časnika za vezu zaduženih za imigraciju ***I
 Zahtjevi za homologaciju za motorna vozila u pogledu njihove opće sigurnosti ***I
Tekstovi (560 kb)
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti