Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Priimti tekstai
Antradienis, 2019 m. balandžio 16 d. - Strasbūras
 Bendrijos migracijos statistika ir tarptautinės apsaugos statistika ***I
 ES prisijungimas prie Lisabonos susitarimo dėl kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų Ženevos akto ***
 Sąjungos veiksmai prisijungus prie Lisabonos susitarimo dėl kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų Ženevos akto ***I
 ES ir Filipinų susitarimas dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų ***
 Tarptautinis susitarimas dėl alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių ***
 Audito Rūmų nario skyrimas: Viorel Ștefan
 Audito Rūmų narės skyrimas: Ivana Maletić
 Asmenų, pranešančių apie Sąjungos teisės pažeidimus, apsauga ***I
 Kolektyvinis investavimo fondų investicinių vienetų ar akcijų platinimas tarpvalstybiniu mastu (Direktyva) ***I
 Kolektyvinio investavimo fondų investicinių vienetų ar akcijų platinimas tarpvalstybiniu mastu (Reglamentas) ***I
 Kapitalo reikalavimai (Reglamentas) ***I
 Kapitalo reikalavimai (Direktyva) ***I
 Kredito įstaigų ir investicinių įmonių nuostolių padengimo ir rekapitalizavimo pajėgumai (Reglamentas) ***I
 Kredito įstaigų ir investicinių įmonių nuostolių padengimo ir rekapitalizavimo pajėgumai (Direktyva) ***I
 Valstybės obligacijomis užtikrinti vertybiniai popieriai ***I
 Europos priežiūros institucijos ir finansų rinkos ***I
 Europos Sąjungos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūra ir Europos sisteminės rizikos valdybos įsteigimas ***I
 Finansinių priemonių rinkos ir draudimo bei perdraudimo veiklos pradėjimas ir jos vykdymas (Mokumas II) ***I
 Investicinių įmonių prudencinė priežiūra (Direktyva) ***I
 Prudenciniai reikalavimai investicinėms įmonėms (Reglamentas) ***I
 Skaidrios ir nuspėjamos darbo sąlygos Europos Sąjungoje ***I
 Europos darbo institucija ***I
 Žuvininkystės išteklių išsaugojimas ir jūrų ekosistemų apsauga taikant technines priemones ***I
 Reglamentas dėl Europos verslo statistikos ***I
 OLAF atliekami tyrimai ir bendradarbiavimas su Europos prokuratūra ***I
 Muitinio tikrinimo įrangos finansinės paramos priemonės sukūrimas ***I
 Bendradarbiavimo muitinių klausimais programos „Muitinė“ nustatymas ***I
 Prekyba sprogstamųjų medžiagų pirmtakais ir jų naudojimas ***I
 Bendra Europos statistikos, susijusios su asmenimis ir namų ūkiais, sistema ***I
 ES informacinių sistemų sienų ir vizų srityje sąveikumas ***I
 ES informacinių sistemų policijos ir teisminio bendradarbiavimo, prieglobsčio ir migracijos srityje sąveikumas ***I
 Imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklas ***I
 Variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo reikalavimai, susiję su bendrąja sauga ***I
Tekstai (581 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika