Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Texte adoptate
Marţi, 16 aprilie 2019 - StrasbourgEdiţie definitivă
 Statisticile comunitare din domeniul migrației și protecției internaționale ***I
 Aderarea UE la Actul de la Geneva al Acordului de la Lisabona privind denumirile de origine și indicațiile geografice ***
 Acțiunile Uniunii în urma aderării la Actul de la Geneva al Acordului de la Lisabona privind denumirile de origine și indicațiile geografice ***I
 Acordul UE-Filipine privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene ***
 Acordul internațional cu privire la uleiul de măsline și măslinele de masă ***
 Numirea unui membru al Curții de Conturi - Viorel Ștefan
 Numirea unei membre a Curții de Conturi - Ivana Maletić
 Protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii ***I
 Distribuția transfrontalieră a fondurilor de plasament colectiv (directivă) ***I
 Facilitarea distribuției transfrontaliere a fondurilor de plasament colectiv (regulament) ***I
 Regulamentul privind cerințele de capital (regulament) ***I
 Directiva privind cerințele de capital (directivă) ***I
 Capacitatea de absorbție a pierderilor și de recapitalizare pentru instituțiile de credit și întreprinderile de investiții (regulament) ***I
 Capacitatea de absorbție a pierderilor și de recapitalizare a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții (directivă) ***I
 Titlurile garantate cu obligațiuni suverane ***I
 Autoritățile europene de supraveghere și piețele financiare ***I
 Supravegherea macroprudențială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar și înființarea unui Comitet european pentru risc sistemic ***I
 Piețele instrumentelor financiare și accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) ***I
 Supravegherea prudențială a firmelor de investiții (directivă) ***I
 Cerințele prudențiale pentru firmele de investiții (regulament) ***I
 Transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în Uniunea Europeană ***I
 Autoritatea Europeană a Muncii ***I
 Conservarea resurselor piscicole și protecția ecosistemelor marine prin măsuri tehnice ***I
 Regulamentul privind statisticile europene referitoare la întreprinderi ***I
 Investigațiile efectuate de OLAF și cooperarea cu Parchetul European ***I
 Instituirea instrumentului de sprijin financiar pentru echipamente de control vamal ***I
 Instituirea programului „Vamă” pentru cooperare în domeniul vamal ***I
 Comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi ***I
 Un cadru comun pentru statisticile europene referitoare la persoane și gospodării ***I
 Cadrul de interoperabilitate între sistemele de informații ale UE în domeniul frontierelor și vizelor ***I
 Cadrul de interoperabilitate între sistemele de informații ale UE în domeniul cooperării polițienești și judiciare, al azilului și al migrației ***I
 O rețea europeană de ofițeri de legătură în materie de imigrație ***I
 Cerințele pentru omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește siguranța generală ***I
Texte
Ediţie definitivă (620 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate