Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Přijaté texty
Středa, 17. dubna 2019 - Štrasburk
 Zformulování či změna názvu usnesení, které bylo předloženo při ukončení rozpravy (výklad čl. 149a odst. 2 jednacího řádu)
 Politické prohlášení pro zřízení politické skupiny (výklad čl. 32 odst. 5 prvního pododstavce druhé odrážky jednacího řádu)
 Protokol k Dohodě mezi EU a Dánskem o kritériích a mechanismech pro určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl a o systému „Eurodac“ ***
 Zavedení programu Horizont Evropa – stanovení pravidel pro účast a šíření výsledků ***I
 Program, kterým se provádí program Horizont Evropa ***I
 Dozor nad trhem a soulad výrobků ***I
 Podpora spravedlnosti a transparentnosti pro podnikové uživatele internetových zprostředkovatelských služeb ***I
 Lepší vymáhání a modernizace právních předpisů EU na ochranu spotřebitele ***I
 Transparentnost a udržitelnost hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci ***I
 Dodatková ochranná osvědčení pro léčivé přípravky ***I
 Kosmický program Unie a Agentura Evropské unie pro kosmický program ***I
 Program Digitální Evropa na období 2021–2027 ***I
 Program „Fiscalis“ pro spolupráci v oblasti daní ***I
 Program pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) ***I
 Program Spravedlnost ***I
 Program Práva a hodnoty ***I
 Počet meziparlamentních delegací, delegací ve smíšených meziparlamentních výborech a delegací ve výborech pro parlamentní spolupráci a ve vícestranných parlamentních shromážděních
 Přizpůsobení řady právních aktů stanovujících použití regulativního postupu s kontrolou článkům 290 a 291 Smlouvy o fungování Evropské unie – část II ***I
 Přizpůsobení řady právních aktů stanovujících použití regulativního postupu s kontrolou článkům 290 a 291 Smlouvy o fungování EU – část I***I
 Přizpůsobení řady právních aktů v oblasti justice stanovujících použití regulativního postupu s kontrolou článku 290 Smlouvy o fungování EU ***I
 Plnění a financování souhrnného rozpočtu Unie v roce 2019 v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie ***
 Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi EU a Ruskem ***
 Změna statutu Evropské investiční banky *
 Evropská pohraniční a pobřežní stráž ***I
 Vízový kodex ***I
 Ochranná a kontrolní opatření v oblasti upravené předpisy Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku ***I
 Pravidla usnadňující používání finančních a dalších informací ***I
 Evropské průmyslové, technologické a výzkumné centrum kompetencí pro kybernetickou bezpečnost a síť národních koordinačních center ***I
 Nástroj pro propojení Evropy ***I
 Prevence šíření teroristického obsahu online ***I
Texty (3533 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí