Ar ais 
 Ar aghaidh 
MiontuairiscíVótaíVótaí trí ghlaoch rollaTéacsanna atá glacthaTuarascálacha focal ar fhocal
Téacsanna atá glactha
Dé Céadaoin, 17 Aibreán 2019 - Strasbourg
 Teideal rúin a cuireadh síos chun díospóireacht a thabhairt chun críche a dhréachtú nó a leasú (léirmhíniú ar Riail 149a(2) de na Rialacha Nós Imeachta)
 Dearbhú polaitiúil le haghaidh grúpa polaitiúil a bhunú (léirmhíniú ar Riail 32(5), an chéad fhomhír, an dara fleasc, de na Rialacha Nós Imeachta)
 Lena mbunaítear Fís Eorpach – lena leagtar síos na rialacha maidir le rannpháirtíocht agus scaipeadh***I
 Clár lena gcuirtear Fís na hEorpa chun feidhme***I
 Faireachas margaidh ar tháirgí agus comhlíonadh táirgí ***I
 Cothroime agus trédhearcacht a chur chun cinn d’úsáideoirí gnó a bhaineann úsáid as seirbhísí idirmheánaithe ar líne ***I
 Forfheidhmiú níos fearr agus nuachóiriú ar rialacha AE maidir le cosaint tomhaltóirí ***I
 Trédhearcacht agus inbhuanaitheacht mheasúnú an AE ar rioscaí sa bhiashlabhra ***I
 An deimhniú forlíontach cosanta le haghaidh táirgí íocshláinte ***I
 Clár spáis an Aontais agus Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um an gClár Spáis ***I
 An Clár don Eoraip Dhigiteach don tréimhse 2021-2027***I
 An clár Fiscalis le haghaidh comhar i réimse an chánachais ***I
 An Clár don Chomhshaol agus do Ghníomhú ar son na hAeráide (LIFE) ***I
 An Clár um Cheartas ***I
 An Clár um Chearta agus Luachanna ***I
 Roinnt gníomhartha dlí lena ndéantar foráil maidir le húsáid an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú a oiriúnú d’Airteagail 290 agus 291 CFAE - Cuid II ***I
 Roinnt gníomhartha dlí lena ndéantar foráil maidir le húsáid an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú a oiriúnú d’Airteagail 290 agus 291 CFAE – Cuid I ***I
 Roinnt gníomhartha dlíthiúla i réimse an Cheartais lena ndéantar foráil maidir le húsáid an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú a oiriúnú d’Airteagal 290 CFAE ***I
 An Garda Teorann agus Cósta Eorpach ***I
 Cód Víosaí ***I
 Bearta caomhnaithe agus rialaithe atá infheidhme i Limistéar Rialála Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh ***I
 Rialacha lena n-éascaítear úsáid faisnéise airgeadais agus faisnéise eile ***I
 An Lárionad Eorpach um Inniúlachtaí Tionsclaíochta, Teicneolaíochta agus Taighde Cibearshlándála agus Líonra na Lárionad Comhordúcháin Náisiúnta ***I
 An tSaoráid um Chónascadh na hEorpa ***I
 Dul i ngleic le scaipeadh ábhair sceimhlitheoireachta ar líne ***I
Téacsanna (3933 kb)
Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais