Előző 
 Következő 
PVTACRE
Elfogadott szövegek
2019. április 17., Szerda - Strasbourg
 Állásfoglalás címének megszövegezése vagy módosítása a vita lezárása érdekében (az eljárási szabályzat 149a. cikke (2) bekezdésének értelmezése)
 Politikai nyilatkozat egy politikai csoport létrehozásához (az eljárási szabályzat 32. cikke (5) bekezdése első albekezdésének második franciabekezdése értelmében)
 A menedékjog iránti kérelem elbírálásáért felelős állam meghatározására vonatkozó feltételekről és eljárási szabályokról és az „Eurodacról” szóló EK–Dánia-megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv ***
 Az Európai horizont létrehozása – részvételi és terjesztési szabályainak megállapítása ***I
 Az Európai horizont végrehajtását szolgáló program ***I
 Piacfelügyelet és termékmegfelelőség ***I
 Az online közvetítő szolgáltatások üzleti felhasználói tekintetében alkalmazandó tisztességes és átlátható feltételek előmozdítása ***I
 Az uniós fogyasztóvédelmi szabályok hatékonyabb végrehajtása és korszerűsítése ***I
 Az élelmiszerláncban alkalmazott uniós kockázatértékelés átláthatósága és fenntarthatósága ***I
 A gyógyszerek kiegészítő oltalmi tanúsítványa ***I
 Az Unió űrprogramja és az Európai Unió Űrprogramügynöksége ***I
 Digitális Európa program a 2021–2027 közötti időszakra ***I
 Az adóügyi együttműködést szolgáló Fiscalis program***I
 Környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) ***I
 Jogérvényesülés program ***I
 Jogok és értékek program ***I
 A parlamentközi küldöttségek, a parlamentközi vegyes bizottságokba delegált küldöttségek, valamint a parlamenti együttműködési bizottságokba és a többoldalú parlamenti közgyűlésekbe delegált küldöttségek száma
 Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró egyes jogi aktusoknak az EUMSZ 290. és 291. cikkéhez történő hozzáigazítása – II. rész ***I
 Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró egyes jogi aktusok hozzáigazítása az EUMSZ 290. és 291. cikkéhez – I. rész ***I
 Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró, a jogérvényesülés területére vonatkozó egyes jogi aktusok hozzáigazítása az EUMSZ 290. cikkéhez ***I
 Az EU általános költségvetésének 2019. évi végrehajtása és finanszírozása az Egyesült Királyságnak az Unióból való kilépésével összefüggésben ***
 EU–Oroszország-megállapodás a tudományos és technológiai együttműködésről ***
 Az Európai Beruházási Bank alapokmányának módosítása *
 Európai Határ- és Parti Őrség ***I
 Vízumkódex ***I
 Az Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet szabályozási területén alkalmazandó védelmi és ellenőrzési intézkedések ***I
 A pénzügyi és egyéb információk felhasználásának megkönnyítését szolgáló szabályok ***I
 Az Európai Kiberbiztonsági Ipari, Technológiai és Kutatási Kompetenciaközpont és a nemzeti koordinációs központok hálózata ***I
 Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz ***I
 Fellépés az online terrorista tartalom terjesztése ellen ***I
Szövegek (3912 kb)
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat