Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Priimti tekstai
Trečiadienis, 2019 m. balandžio 17 d. - Strasbūras
 Rezoliucijos, kuri pateikta siekiant užbaigti diskusijas, pavadinimo suformulavimas ar keitimas (Darbo tvarkos taisyklių 149a straipsnio 2 dalies išaiškinimas)
 Politinė deklaracija dėl frakcijos įsteigimo (Darbo tvarkos taisyklių 32 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos antros įtraukos išaiškinimas)
 EB ir Danijos susitarimo dėl valstybės narės, atsakingos už prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijų ir mechanizmų ir „Eurodac“ sistemos protokolas ***
 Programos „Europos horizontas“ ir su ja susijusių dalyvavimo ir sklaidos taisyklių nustatymas***I
 Programa, kuria įgyvendinama programa „Europos horizontas“ ***I
 Rinkos priežiūra ir gaminių atitiktis ***I
 Verslo klientams teikiamų internetinio tarpininkavimo paslaugų sąžiningumo ir skaidrumo didinimas ***I
 ES vartotojų apsaugos taisyklių geresnis vykdymo užtikrinimas ir modernizavimas ***I
 ES vykdomo rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumas ir tvarumas ***I
 Medicinos produktų papildomos apsaugos liudijimas ***I
 Sąjungos kosmoso programa ir Europos Sąjungos kosmoso programos agentūra ***I
 2021–2027 m. Skaitmeninės Europos programa ***I
 Bendradarbiavimo mokesčių klausimais programa „Fiscalis“ ***I
 Aplinkos ir klimato politikos programa (LIFE) ***I
 Teisingumo programa ***I
 Teisių ir vertybių programa ***I
 Tarpparlamentinių delegacijų, delegacijų jungtiniuose parlamentiniuose komitetuose, delegacijų parlamentinio bendradarbiavimo komitetuose ir daugiašalėse parlamentinėse asamblėjose skaičius
 Keleto teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu taikymas, pritaikymas prie SESV 290 ir 291 straipsnių - II dalis ***I
 Keleto teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu taikymas, pritaikymas prie SESV 290 ir 291 straipsnių – I dalis ***I
 Keleto teisingumo srities teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu naudojimas, pritaikymas prie SESV veikimo 290 straipsnio ***I
 ES 2019 m. bendrojo biudžeto vykdymas ir finansavimas, susiję su JK išstojimu iš Sąjungos ***
 ES ir Rusijos mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimas ***
 Europos investicijų banko statuto dalinis keitimas *
 Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgos ***I
 Vizų kodeksas ***I
 Išsaugojimo ir kontrolės priemonės, taikytinos Žvejybos šiaurės vakarų Atlante organizacijos reguliuojamame rajone ***I
 Taisyklės dėl paprastesnio finansinės ir kitos informacijos naudojimo ***I
 Europos kibernetinio saugumo pramonės, technologijų ir mokslinių tyrimų kompetencijos centras ir Nacionalinių koordinavimo centrų tinklas ***I
 Europos infrastruktūros tinklų priemonė ***I
 Kova su teroristinio turinio sklaida internete ***I
Tekstai (3452 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika