Preċedenti 
 Li jmiss 
MinutiVotazzjonijietVotazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijietTesti adottatiRapporti Verbatim
Testi adottati
L-Erbgħa, 17 ta' April 2019 - Strasburgu
 Abbozzar jew l-emenda tat-titolu ta' riżoluzzjoni sottomessa sabiex tikkonkludi dibattitu (interpretazzjoni tal-Artikolu 149a(2) tar-Regoli ta' Proċedura)
 Stqarrija politika għall-istabbiliment ta' grupp politiku (interpretazzjoni tal-Artikolu 32(5), l-ewwel subparagrafu, it-tieni inċiż, tar-Regoli ta' Proċedura)
 Protokoll għal mal-Ftehim bejn il-KE u d-Danimarka dwar il-kriterji u l-mekkaniżmi biex ikun stabbilit l-Istat responsabbli għall-eżami ta' talba għall-ażil u l-"Eurodac" ***
 L-istabbiliment ta' Orizzont Ewropa – stabbiliment tar-regoli għall-parteċipazzjoni fih u t-tixrid tiegħu ***I
 Il-programm li jimplimenta Orizzont Ewropa ***I
 Sorveljanza fis-suq u l-konformita’ tal-prodotti ***I
 Il-promozzjoni tal-korrettezza u tat-trasparenza għall-utenti kummerċjali tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online ***I
 Infurzar aħjar u mmodernizzar tar-regoli tal-UE dwar il-protezzjoni tal-konsumatur ***I
 It-trasparenza u s-sostenibbiltà tal-valutazzjoni tar-riskju tal-UE fil-katina alimentari ***I
 Ċertifikat ta' protezzjoni supplementari għal prodotti mediċinali ***I
 Programm spazjali tal-Unjoni u tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Programm Spazjali ***I
 Programm Ewropa Diġitali għall-perjodu 2021-2027 ***I
 Programm "Fiscalis" għall-kooperazzjoni fil-qasam tat-tassazzjoni ***I
 Programm għall-Ambjent u l-Azzjoni Klimatika (LIFE) ***I
 Il-programm Ġustizzja ***I
 Programm Drittijiet u Valuri ***I
 Numru ta' delegazzjonijiet interparlamentari, delegazzjonijiet għall-kumitati interparlamentari konġunti u delegazzjonijiet għall-kumitati ta' kooperazzjoni parlamentari u għall-Assemblej Parlamentari multilaterali
 L-adattament ta' għadd ta' atti ġuridiċi li jipprevedu l-użu tal-proċedura regolatorja bi skrutinju għall-Artikoli 290 u 291 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea - parti II ***I
 L-adattament ta' għadd ta' atti ġuridiċi li jipprevedu l-użu tal-proċedura regolatorja bi skrutinju mal-Artikoli 290 u 291 tat-TFUE - parti I ***I
 L-adattament ta' għadd ta' atti legali fil-qasam tal-Ġustizzja li jipprevedu l-użu tal-proċedura regolatorja bi skrutinju għall-Artikolu 290 tat-TFUE ***I
 L-implimentazzjoni u l-finanzjament tal-baġit ġenerali tal-Unjoni għall-2019 fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni ***
 Ftehim fuq kooperazzjoni fix-xjenza u t-teknoloġija bejn il-Komunità Ewropea u l-Gvern tal-Federazzjoni Russa ***
 Emenda għall-Istatut tal-Bank Ewropew tal-Investiment *
 Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u tal-Kosta ***I
 Kodiċi dwar il-Viżi ***I
 Miżuri ta' konservazzjoni u ta' kontroll li japplikaw fiż-Żona Regolatorja tal-Organizzazzjoni tas-Sajd fl-Atlantiku tal-Majjistral ***I
 Regoli li jiffaċilitaw l-użu ta' informazzjoni finanzjarja u informazzjoni oħra ***I
 L-istabbiliment taċ-Ċentru ta' Kompetenza Industrijali, Teknoloġika u tar-Riċerka fil-qasam taċ-Ċibersigurtà u n-Netwerk ta' Ċentri Nazzjonali ta' Koordinazzjoni ***I
 Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa ***I
 Il-prevenzjoni tad-disseminazzjoni ta' kontenut terroristiku online ***I
Testi (3724 kb)
Avviż legali - Politika tal-privatezza