Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Woensdag 17 april 2019 - Straatsburg
 Redactie of wijziging van de titel van een resolutie die werd ingediend tot afsluiting van een debat (interpretatie van artikel 149 bis, lid 2, van het Reglement)
 Politieke verklaring voor de oprichting van een fractie (interpretatie van artikel 32, lid 5, eerste alinea, tweede streepje, van het Reglement)
 Protocol bij de overeenkomst EG-Denemarken betreffende de criteria en instrumenten om te bepalen welke staat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek en "Eurodac" ***
 Vaststelling van Horizon Europa – vaststelling van de regels voor deelname en verspreiding ***I
 Programma tot uitvoering van Horizon Europa ***I
 Markttoezicht en naleving op productgebied ***I
 Bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten ***I
 Betere handhaving en modernisering van de regels voor consumentenbescherming in de EU ***I
 Transparantie en duurzaamheid van de EU-risicobeoordeling in de voedselketen ***I
 Aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen ***I
 Ruimtevaartprogramma van de Unie en het Agentschap van de Europese Unie voor het ruimtevaartprogramma ***I
 Programma Digitaal Europa voor de periode 2021-2027 ***I
 Fiscalis-programma voor samenwerking op het gebied van belastingen ***I
 Programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) ***I
 Programma Justitie ***I
 Programma Rechten en waarden ***I
 Aantal interparlementaire delegaties, delegaties in gemengde interparlementaire commissies en delegaties in parlementaire samenwerkingscommissies en multilaterale parlementaire vergaderingen
 Aanpassing van een aantal rechtshandelingen die verwijzen naar de regelgevingsprocedure met toetsing, aan de artikelen 290 en 291 VWEU - deel II ***I
 Aanpassing van een aantal rechtshandelingen die verwijzen naar de regelgevingsprocedure met toetsing, aan de artikelen 290 en 291 VWEU – deel I ***I
 Aanpassing van een aantal rechtshandelingen op het gebied van justitie die verwijzen naar de regelgevingsprocedure met toetsing, aan artikel 290 VWEU ***I
 Uitvoering en financiering van de algemene begroting van de Unie voor 2019 in verband met de terugtrekking van het VK uit de Unie ***
 Overeenkomst EU-Rusland voor samenwerking op wetenschappelijk en technologisch gebied ***
 Wijziging van de statuten van de Europese Investeringsbank *
 Europese grens- en kustwacht ***I
 Visumcode ***I
 Instandhoudings- en controlemaatregelen die van toepassing zijn in het gereglementeerde gebied van de Visserijorganisatie voor het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan ***I
 Regels ter vergemakkelijking van het gebruik van financiële en andere informatie ***I
 Europees kenniscentrum voor industrie, technologie en onderzoek op het gebied van cyberbeveiliging en het netwerk van nationale coördinatiecentra ***I
 Connecting Europe Facility ***I
 Voorkoming van de verspreiding van terroristische online-inhoud ***I
Teksten (3673 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid