Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Texte adoptate
Miercuri, 17 aprilie 2019 - Strasbourg
 Redactarea sau modificarea titlului unei rezoluții depuse pentru încheierea unei dezbateri (interpretare cu privire la articolul 149a alineatul (2) din Regulamentul de procedură al Parlamentului)
 Declarație politică pentru înființarea unui grup politic (interpretare cu privire la articolul 32 alineatul (5) primul paragraf a doua liniuță din Regulamentul de procedură al Parlamentului)
 Protocolul la Acordul CE-Danemarca privind criteriile și mecanismele de determinare a statului responsabil de examinarea unei cereri de azil și „Eurodac” ***
 Instituirea programului Orizont Europa – stabilirea normelor sale de participare și de diseminare ***I
 Programul de punere în aplicare a programului-cadru Orizont Europa ***I
 Supravegherea pieței și conformitatea produselor ***I
 Promovarea echității și a transparenței pentru furnizorii prin servicii de intermediere online ***I
 Mai buna asigurare a respectării normelor UE de protecție a consumatorilor și modernizarea acestor norme ***I
 Transparența și durabilitatea modelului UE de evaluare a riscurilor în cadrul lanțului alimentar ***I
 Certificatul suplimentar de protecție pentru medicamente ***I
 Programul spațial al Uniunii și Agenția Uniunii Europene pentru Programul spațial ***I
 Programul Europa digitală pentru perioada 2021-2027 ***I
 Programul „Fiscalis” pentru cooperare în domeniul fiscal ***I
 Programul pentru mediu și politici climatice (LIFE) ***I
 Programul „Justiție” ***I
 Programul „Drepturi și valori” ***I
 Numărul delegațiilor interparlamentare, al delegațiilor la comisiile interparlamentare mixte și al delegațiilor la comisiile parlamentare de cooperare și la adunările parlamentare multilaterale
 Adaptarea la articolele 290 și 291 din TFUE a unei serii de acte juridice care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control - partea II ***I
 Adaptarea la articolele 290 și 291 din TFUE a unei serii de acte juridice care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control - partea I ***I
 Adaptarea la articolul 290 din TFUE a unei serii de acte juridice din domeniul justiției care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control ***I
 Execuția și finanțarea bugetului general al UE pentru 2019 în contextul retragerii Regatului Unit din Uniune ***
 Acordul UE-Rusia de cooperare în domeniul științei și al tehnologiei ***
 Modificarea statutului Băncii Europene de Investiții *
 Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european ***I
 Codul de vize ***I
 Măsuri de conservare și control care se aplică în zona de reglementare a Organizației de Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest ***I
 Norme de facilitare a utilizării informațiilor financiare și de alt tip ***I
 Centrul de competențe european industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate cibernetică și Rețeaua de centre naționale de coordonare ***I
 Mecanismul pentru Interconectarea Europei ***I
 Prevenirea diseminării conținutului online cu caracter terorist ***I
Texte (3720 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate