Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Streda, 17. apríla 2019 - ŠtrasburgFinálna verzia
 Návrh alebo zmena názvu uznesenia predloženého na ukončenie rozpravy (výklad článku 149a ods. 2 rokovacieho poriadku)
 Politické vyhlásenie týkajúce sa ustanovenia politickej skupiny (výklad článku 32 ods. 5 prvého pododseku, druhej zarážky rokovacieho poriadku)
 Protokol k dohode medzi ES a Dánskom o kritériách a mechanizmoch na určenie členského štátu, ktorý je zodpovedný za posúdenie žiadosti o azyl, a o systéme Eurodac ***
 Stanovenie programu Horizont Európa – stanovenie jeho pravidiel účasti a šírenia ***I
 Program na vykonávanie programu Horizont Európa ***I
 Dohľad nad trhom a súlad výrobkov ***I
 Podpora spravodlivosti a transparentnosti pre komerčných používateľov online sprostredkovateľských služieb ***I
 Lepšie presadzovanie a modernizácia pravidiel EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa ***I
 Transparentnosť a udržateľnosť posúdenia rizík EÚ v potravinovom reťazci ***I
 Dodatkové ochranné osvedčenie pre liečivá ***I
 Vesmírny program Únie a Agentúra Európskej únie pre vesmírny program ***I
 Program Digitálna Európa na obdobie 2021 – 2027 ***I
 Program „Fiscalis“ pre spoluprácu v daňovej oblasti ***I
 Program pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) ***I
 Program Spravodlivosť ***I
 Program Práva a hodnoty ***I
 Počet medziparlamentných delegácií, delegácií pri spoločných parlamentných výboroch a delegácií pri parlamentných výboroch pre spoluprácu a pri mnohostranných parlamentných zhromaždeniach
 Prispôsobenie viacerých právnych aktov stanovujúcich použitie regulačného postupu s kontrolou článkom 290 a 291 ZFEÚ – II. časť ***I
 Prispôsobenie viacerých právnych aktov stanovujúcich použitie regulačného postupu s kontrolou článkom 290 a 291 ZFEÚ – I. časť ***I
 Prispôsobenie viacerých právnych aktov v oblasti spravodlivosti stanovujúcich použitie regulačného postupu s kontrolou článku 290 ZFEÚ ***I
 Plnenie a financovanie všeobecného rozpočtu Únie v roku 2019 v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Únie ***
 Dohoda o vedeckej a technickej spolupráci medzi EÚ a Ruskom ***
 Zmena štatútu Európskej investičnej banky *
 Európska pohraničná a pobrežná stráž ***I
 Vízový kódex ***I
 Ochranné a kontrolné opatrenia, ktoré sa majú uplatňovať v regulačnej oblasti Organizácie pre rybolov v severozápadnom Atlantiku ***I
 Pravidlá uľahčovania využívania finančných a iných informácií ***I
 Európske centrum odvetvových, technologických a výskumných kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti a sieť národných koordinačných centier ***I
 Nástroj na prepájanie Európy ***I
 Boj proti šíreniu teroristického obsahu online ***I
Texty
Finálna verzia (3567 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia