Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Sprejeta besedila
Sreda, 17. april 2019 - Strasbourg
 Oblikovanje ali sprememba naslova predloga resolucije o zaključku debate (razlaga člena 149a(2) Poslovnika)
 Politična izjava za ustanovitev politične skupine (razlaga druge alinee prvega pododstavka člena 32(5) Poslovnika)
 Protokol k Sporazumu med ES in Dansko o merilih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavanje prošnje za azil, in o Eurodacu ***
 Vzpostavitev programa Obzorje Evropa – določitev pravil za sodelovanje in razširjanje njegovih rezultatov ***I
 Program za izvajanje programa Obzorje Evropa ***I
 Nadzor trga in skladnost proizvodov ***I
 Spodbujanje pravičnosti in preglednosti za poslovne uporabnike spletnih posredniških storitev ***I
 Boljše izvrševanje in posodobitev pravil EU o varstvu potrošnikov ***I
 Preglednost in trajnost ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU ***I
 Dodatni varstveni certifikat za zdravila ***I
 Vesoljski program Unije in Agencija Evropske unije za vesoljski program ***I
 Program za digitalno Evropo za obdobje 2021–2027 ***I
 Program Fiscalis za sodelovanje na področju obdavčitve ***I
 Program za okolje in podnebne ukrepe (LIFE) ***I
 Program za pravosodje ***I
 Program za pravice in vrednote ***I
 Število medparlamentarnih delegacij, delegacij pri skupnih parlamentarnih odborih ter delegacij pri odborih za parlamentarno sodelovanje in večstranskih parlamentarnih skupščinah
 Prilagoditev številnih zakonodajnih aktov, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom, členoma 290 in 291 PDEU – del II ***I
 Prilagoditev številnih zakonodajnih aktov, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom, členoma 290 in 291 PDEU – del I ***I
 Prilagoditev več zakonodajnih aktov na področju pravosodja, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom, členu 290 Pogodbe o delovanju EU ***I
 Izvrševanje in financiranje splošnega proračuna EU za leto 2019 v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije ***
 Sporazum o sodelovanju v znanosti in tehnologiji med EU in Rusijo ***
 Sprememba statuta Evropske investicijske banke *
 Evropska mejna in obalna straža ***I
 Vizumski zakonik ***I
 Ohranitveni in nadzorni ukrepi, ki se uporabljajo na upravnem območju Organizacije za ribištvo severozahodnega Atlantika ***I
 Pravila za lažjo uporabo finančnih in drugih informacij ***I
 Evropski industrijski, tehnološki in raziskovalni strokovni center za kibernetsko varnost ter mreža nacionalnih koordinacijskih centrov ***I
 Instrument za povezovanje Evrope ***I
 Boj proti razširjanju terorističnih spletnih vsebin ***I
Besedila (3237 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov