Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Přijaté texty
Čtvrtek, 18. dubna 2019 - ŠtrasburkKonečné znění
 Čína, zejména situace náboženských a etnických menšin
 Kamerun
 Brunej
 Dohoda o justiční spolupráci v trestních věcech mezi Eurojustem a Dánskem *
 Výkonnostní emisní normy CO2 pro nová těžká vozidla ***I
 Podpora čistých a energeticky účinných silničních vozidel ***I
 Využití digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností ***I
 Přeshraniční přeměny, fúze a rozdělení ***I
 Evropský obranný fond ***I
 Expozice v krytých dluhopisech ***I
 Kryté dluhopisy a veřejný dohled nad nimi ***I
 Program InvestEU ***I
 Evropské prostředí jednotného námořního portálu ***I
 Zveřejňování informací ohledně udržitelných investic a rizik ***I
 Perzistentní organické znečišťující látky ***I
 Povinnost clearingu, požadavky na oznamování a techniky zmírňování rizika u OTC derivátových smluv a registry obchodních údajů***I
 Povolování ústředních protistran a požadavky na uznávání ústředních protistran ze třetích zemí ***I
 Podpora využívání trhů pro růst malých a středních podniků ***I
 Jednání s Radou a Komisí o vyšetřovacím právu Parlamentu: legislativní návrh
 Ucelený rámec Evropské unie pro endokrinní disruptory
Texty
Konečné znění (526 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí