Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstit
Torstai 18. huhtikuuta 2019 - Strasbourg
 Kiina ja erityisesti uskonnollisten ja etnisten vähemmistöjen tilanne
 Kamerun
 Brunei
 Eurojustin ja Tanskan välinen rikosoikeudellista yhteistyötä koskeva sopimus *
 Hiilidioksidipäästönormit uusille raskaille hyötyajoneuvoille ***I
 Puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistäminen ***I
 Digitaalisten välineiden ja prosessien käyttö yhtiöoikeuden alalla ***I
 Rajatylittävät yhtiömuodon muutokset, sulautumiset ja jakautumiset ***I
 Euroopan puolustusrahasto ***I
 Katetut joukkolainat ***I
 Katetut joukkolainat ja katettujen joukkolainojen julkinen valvonta ***I
 InvestEU ***I
 Eurooppalainen merenkulkualan yhdennetty palveluympäristö ***I
 Kestäviin sijoituksiin ja kestävyysriskeihin liittyvien tietojen antaminen ***I
 Pysyvät orgaaniset yhdisteet ***I
 OTCjohdannaissopimusten määritysvelvollisuus, raportointivaatimukset ja riskienpienentämistekniikat sekä kauppatietorekisterit ***I
 Keskusvastapuolten toimiluvat sekä kolmansien maiden keskusvastapuolten tunnustaminen ***I
 Pk-yritysten kasvumarkkinoiden käytön edistäminen ***I
 Neuvoston ja komission neuvottelut Euroopan parlamentin tutkintaoikeudesta: lainsäädäntöehdotus
 Hormonitoimintaa häiritseviä aineita koskeva Euroopan unionin kattava toimintakehys
Tekstit (524 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö