Ar ais 
 Ar aghaidh 
PVTACRE
Téacsanna atá glactha
Déardaoin, 18 Aibreán 2019 - Strasbourg
 Caighdeáin feidhmíochta maidir le hastaíochtaí CO2 d'fheithiclí nua tromshaothair ***I
 Feithiclí iompair de bhóthar atá glan agus éifeachtúil ó thaobh fuinnimh de a chur chun cinn ***I
 Úsáid uirlisí agus próiseas digiteach i ndlí na gcuideachtaí ***I
 Comhshónna, cumaisc agus deighiltí trasteorann ***I
 An Ciste Eorpach Cosanta ***I
 Neamhchosaintí i bhfoirm bannaí faoi chumhdach ***I
 Bannaí faoi chumhdach agus maoirseacht phoiblí ar bhannaí faoi chumhdach ***I
 InvestEU ***I
 Timpeallacht Eorpach Ionaid Ilfhreastail Mhuirí ***I
 Nochtaí a bhaineann le hinfheistíochtaí inbhuanaithe agus rioscaí inbhuanaitheachta ***I
 Truailleáin orgánacha mharthanacha ***I
 Oibleagáid imréitigh, ceanglais tuairiscithe agus teicnící maolaithe riosca do dhíorthaigh thar an gcuntar, agus stórtha trádála***I
 CPLanna a údarú agus CPLanna tríú tír a aithint ***I
 Úsáid margaí fáis FBManna a chur chun cinn ***I
Téacsanna (489 kb)
Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais