Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Pieņemtie teksti
Ceturtdiena, 2019. gada 18. aprīlis - Strasbūra
 Ķīna, it īpaši reliģisko un etnisko minoritāšu stāvoklis
 Kamerūna
 Bruneja
 Eurojust un Dānijas nolīgumu par tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās *
 CO2 emisijas standarti jauniem lielas noslodzes transportlīdzekļiem ***I
 “Tīro” un energoefektīvo autotransporta līdzekļu izmantošanas veicināšana ***I
 Digitālo rīku un procesu izmantošana sabiedrību tiesībās ***I
 Pārrobežu reorganizācija, apvienošanās un sadalīšana ***I
 Eiropas Aizsardzības fonds ***I
 Riska darījumi segto obligāciju veidā ***I
 Segtās obligācijas un segto obligāciju publiskā uzraudzība ***I
 Programma InvestEU ***I
 Eiropas Jūras vienloga sistēmas vide ***I
 Informācijas atklāšana saistībā ar ilgtspējīgiem ieguldījumiem un ilgtspējas riskiem ***I
 Noturīgi organiskie piesārņotāji ***I
 Tīrvērtes pienākums, pārskatu iesniegšanas prasības un risku mazināšanas paņēmieni attiecībā uz ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem un darījumu reģistri ***I
 CCP atļauju piešķiršana un trešo valstu CCP atzīšana ***I
 MVU izaugsmes tirgu izmantošanas veicināšana ***I
 Sarunas ar Padomi un Komisiju par Eiropas Parlamenta izmeklēšanas tiesībām: tiesību akta priekšlikums
 Visaptverošs Eiropas Savienības satvars attiecībā uz endokrīniem disruptoriem
Teksti (530 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika