Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Donderdag 18 april 2019 - StraatsburgDefinitieve uitgave
 China, met name de situatie van religieuze en etnische minderheden
 Kameroen
 Brunei
 Overeenkomst betreffende justitiële samenwerking in strafzaken tussen Eurojust en Denemarken*
 CO2-emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen ***I
 Bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen ***I
 Gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht ***I
 Grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen ***I
 Europees Defensiefonds ***I
 Blootstellingen in de vorm van gedekte obligaties ***I
 Gedekte obligaties en overheidstoezicht op gedekte obligaties ***I
 InvestEU ***I
 Europees maritiem éénloketsysteem ***I
 Informatieverschaffing in verband met duurzame beleggingen en duurzaamheidsrisico's ***I
 Persistente organische verontreinigende stoffen ***I
 Clearingverplichting, rapportagevereisten en risicolimiteringstechnieken voor otc-derivaten, en transactieregisters ***I
 Vergunningverlening aan CTP's en erkenning van CTP's uit derde landen ***I
 Bevordering van het gebruik van mkb-groeimarkten ***I
 Onderhandelingen met de Raad en de Commissie over het wetgevingsvoorstel over het enquêterecht van het Europees Parlement
 Een alomvattend EU-kader voor hormoonontregelende stoffen
Teksten
Definitieve uitgave (551 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid