Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Czwartek, 18 kwietnia 2019 r. - StrasburgWersja ostateczna
 Chiny, w szczególności sytuacja mniejszości religijnych i etnicznych
 Kamerun
 Brunei
 Porozumienie o współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych między Eurojustem a Danią *
 Normy emisji CO2 dla nowych pojazdów ciężkich ***I
 Promowanie ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego ***I
 Stosowanie narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółek ***I
 Transgraniczne przekształcenia, łączenia i podziały ***I
 Europejski Fundusz Obronny ***I
 Ekspozycje w postaci obligacji zabezpieczonych ***I
 Obligacje zabezpieczone i nadzór publiczny nad obligacjami zabezpieczonymi ***I
 Program InvestEU ***I
 System europejskich morskich pojedynczych punktów kontaktowych ***I
 Ujawnianie informacji dotyczących zrównoważonych inwestycji i ryzyka dla zrównoważonego rozwoju ***I
 Trwałe zanieczyszczenia organiczne ***I
 Obowiązek rozliczania, wymogi dotyczące zgłaszania, techniki ograniczania ryzyka związanego z kontraktami pochodnymi będącymi przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym i repozytoria transakcji ***I
 Procedury i organy zaangażowane w udzielanie zezwoleń CCP i wymogi dotyczące uznawania CCP z państw trzecich ***I
 Promowanie korzystania z rynków rozwoju MŚP ***I
 Negocjacje z Radą i Komisją w sprawie wniosku ustawodawczego dotyczącego uprawnień śledczych Parlamentu Europejskiego
 Kompleksowe ramy Unii Europejskiej dotyczące substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego
Teksty
Wersja ostateczna (553 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności