Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Texte adoptate
Joi, 18 aprilie 2019 - Strasbourg
 China, în special situația minorităților religioase și etnice
 Camerun
 Brunei
 Acordul Eurojust-Danemarca de cooperare judiciară în materie penală *
 Standardele de performanță privind emisiile de CO2 pentru vehiculele grele noi ***I
 Promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic ***I
 Utilizarea instrumentelor și a proceselor digitale în contextul dreptului societăților comerciale ***I
 Transformările, fuziunile și divizările transfrontaliere ***I
 Fondul european de apărare ***I
 Expunerile sub formă de obligațiuni garantate ***I
 Obligațiunile garantate și supravegherea publică a obligațiunilor garantate ***I
 InvestEU ***I
 Mediul aferent ghișeului unic european în domeniul maritim ***I
 Informările referitoare la investițiile durabile și riscurile legate de durabilitate ***I
 Poluanții organici persistenți ***I
 Obligația de compensare, cerințele de raportare, tehnicile de atenuare a riscurilor pentru contractele derivate extrabursiere, și registrele centrale de tranzacții ***I
 Autorizarea contrapărților centrale și recunoașterea contrapărților centrale din țări terțe ***I
 Promovarea utilizării piețelor de creștere pentru IMM-uri ***I
 Negocierile cu Consiliul și Comisia cu privire la dreptul de anchetă al Parlamentului European: propunere legislativă
 Un cadru european mai cuprinzător privind perturbatorii endocrini
Texte (559 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate