Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Štvrtok, 18. apríla 2019 - Štrasburg
 Čína, najmä situácia náboženských a etnických menšín
 Kamerun
 Brunej
 Dohoda o justičnej spolupráci v trestných veciach medzi Eurojustom a Dánskom *
 Emisné normy CO2 pre nové ťažké úžitkové vozidlá ***I
 Podpora ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy ***I
 Používanie digitálnych nástrojov a postupov v rámci práva obchodných spoločností ***I
 Cezhraničné premeny, zlúčenia alebo splynutia a rozdelenia ***I
 Európsky obranný fond ***I
 Expozície vo forme krytých dlhopisov ***I
 Kryté dlhopisy a verejný dohľad nad krytými dlhopismi ***I
 Program InvestEU ***I
 Prostredie jednotnej európskej námornej platformy ***I
 Zverejňovanie informácií týkajúcich sa udržateľných investícií a rizík ohrozujúcich udržateľnosť ***I
 Perzistentné organické látky ***I
 Zúčtovacia povinnosť, požiadavky na ohlasovanie a postupy zmierňovania rizika pri zmluvách o mimoburzových derivátoch a archívy obchodných údajov ***I
 Povoľovanie centrálnych protistrán a uznávanie centrálnych protistrán z tretích krajín ***I
 Podpora využívania rastových trhov MSP ***I
 Rokovania s Radou a Komisiu o vyšetrovacích právomociach Európskeho parlamentu: legislatívny návrh
 Komplexný rámec Európskej únie v oblasti endokrinných disruptorov
Texty (530 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia