Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Torsdagen den 18 april 2019 - Strasbourg
 Kina, särskilt situationen för religiösa och etniska minoriteter
 Kamerun
 Brunei
 Avtalet om straffrättsligt samarbete mellan Eurojust och Danmark *
 Utsläppsnormer för koldioxid från nya tunga fordon ***I
 Främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon ***I
 Användningen av digitala verktyg och förfaranden inom bolagsrätt ***I
 Gränsöverskridande ombildningar, fusioner och delningar av företag ***I
 Europeiska försvarsfonden ***I
 Exponeringar i form av säkerställda obligationer ***I
 Säkerställda obligationer och offentlig tillsyn över säkerställda obligationer ***I
 InvestEU ***I
 Europeisk miljö med en enda kontaktpunkt för sjötransport ***I
 Information som ska lämnas avseende hållbara investeringar och hållbarhetsrisker ***I
 Långlivade organiska föroreningar ***I
 Clearingkrav, rapporteringskrav och riskbegränsningstekniker för OTC-derivat, samt transaktionsregister ***I
 Auktorisation av centrala motparter och godkännande av centrala motparter från tredjeland ***I
 Främjande av användning av tillväxtmarknader för små och medelstora företag ***I
 Förhandlingar med rådet och kommissionen om Europaparlamentets undersökningsrätt: lagstiftningsförslag
 En heltäckande EU-ram för hormonstörande ämnen
Texter (524 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy