Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0161(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0039/2019

Indgivne tekster :

A8-0039/2019

Forhandlinger :

PV 16/04/2019 - 24
CRE 16/04/2019 - 25

Afstemninger :

PV 17/04/2019 - 8.9
CRE 17/04/2019 - 8.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0401

Vedtagne tekster
PDF 124kWORD 44k
Onsdag den 17. april 2019 - Strasbourg Endelig udgave
Supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler ***I
P8_TA(2019)0401A8-0039/2019
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. april 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 469/2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler (COM(2018)0317 – C8-0217/2018 – 2018/0161(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0317),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0217/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 19. september 2018 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 69f, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 20. februar 2019 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Retsudvalget og udtalelser fra Udvalget om International Handel og Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0039/2019),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 440 af 6.12.2018, s. 100.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 17. april 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/... om ændring af forordning (EF) nr. 469/2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler
P8_TC1-COD(2018)0161

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2019/933.)

Seneste opdatering: 16. marts 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik