Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2698(RSO)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0240/2019

Внесени текстове :

B8-0240/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 17/04/2019 - 8.16
CRE 17/04/2019 - 8.16

Приети текстове :

P8_TA(2019)0408

Приети текстове
PDF 130kWORD 51k
Сряда, 17 април 2019 г. - Страсбург
Брой на междупарламентарните делегации, на делегациите в съвместните парламентарни комитети и на делегациите в комитетите за парламентарно сътрудничество и в многостранните парламентарни асамблеи
P8_TA(2019)0408B8-0240/2019

Решение на Европейския парламент от 17 април 2019 г. относно броя на междупарламентарните делегации, делегациите в съвместните парламентарни комитети, делегациите в комитетите за парламентарно сътрудничество и делегациите в многостранните парламентарни асамблеи (2019/2698(RSO))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Председателския съвет,

—  като взе предвид споразуменията за асоцииране, споразуменията за сътрудничество, както и други споразумения, сключени от Европейския съюз с трети държави,

—  като взе предвид членове 212 и 214 от своя Правилник за дейността,

A.  воден от желанието за укрепване на парламентарната демокрация чрез непрекъснат междупарламентарен диалог,

1.  решава броят на междупарламентарните делегации и тяхното групиране по региони да бъдат, както следва:

   a) Европа, Западни Балкани и Турция

Делегации в:

   Съвместния парламентарен комитет ЕС – Северна Македония
   Съвместния парламентарен комитет ЕС – Турция

Делегация за сътрудничество със Севера и за връзки с Швейцария и Норвегия и в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Исландия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство (ЕИП)

Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Сърбия

Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Албания

Делегация в Парламентарния комитет за стабилизиране и асоцииране ЕС – Черна гора

Делегация за връзки с Босна и Херцеговина и с Косово

   б) Русия и държавите от Източното партньорство

Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС – Русия

Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Украйна

Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Молдова

Делегация за връзки с Беларус

Делегация в Комитета за парламентарно партньорство ЕС – Армения, Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС – Азербайджан и Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Грузия

   в) Магреб, Машрек, Израел и Палестина

Делегации за връзки със:

   Израел
   Палестина
   държавите от Магреб и Съюза на арабския Магреб, включително съвместните парламентарни комитети ЕС – Мароко, ЕС – Тунис и ЕС – Алжир
   държавите от Машрек
   г) Арабски полуостров, Ирак и Иран

Делегации за връзки със:

   Арабския полуостров
   Ирак
   Иран
   д) Северна, Централна и Южна Америка

Делегации за връзки със:

   Съединени американски щати
   Канада
   Федеративна република Бразилия
   държавите от Централна Америка
   държавите от Андската общност
   Меркосур

Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Мексико

Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Чили

Делегация в Парламентарния комитет Карифорум – ЕС

   e) Азия/Тихоокеански регион

Делегации за връзки със:

   Япония
   Китайската народна република
   Индия
   Афганистан
   държавите от Южна Азия
   държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН)
   Корейския полуостров
   Австралия и Нова Зеландия

Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС – Казахстан, ЕС – Киргизстан, ЕС – Узбекистан и ЕС – Таджикистан и за връзки с Туркменистан и Монголия

   ж) Африка

Делегации за връзки със:

   Южна Африка
   Панафриканския парламент
   з) Многостранни асамблеи

Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ – ЕС

Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието

Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея

Делегация за връзки с Парламентарната асамблея Евронест

Делегация за връзки с Парламентарната асамблея на НАТО;

2.  решава, че в състава на парламентарните комитети, създадени въз основа на споразумение за икономическо партньорство, трябва да влизат единствено членове на комисията по международна търговия и на комисията по развитие – като комисията по международна търговия запазва ролята си на водеща комисия – и че те следва активно да координират своята дейност със Съвместната парламентарна асамблея АКТБ – ЕС;

3.  решава, че в състава на Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието, Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея и Парламентарната асамблея Евронест трябва да влизат изключително членове на двустранните или подрегионалните делегации към съответната асамблея;

4.  решава, че в състава на делегацията за връзки с Парламентарната асамблея на НАТО трябва да влизат изключително членове на подкомисията по сигурност и отбрана;

5.  решава, че Съветът на председателите на делегации следва да изготви проект на шестмесечен график на дейностите след консултации с комисията по външни работи, комисията по развитие и комисията по международна търговия. Този график следва да бъде съгласуван с шестмесечния график на делегациите на комисиите на Съвета на председателите на комисии, като се вземе предвид и годишната работна програма на Групата за подкрепа на демокрацията и координация на избори (DEG), за да се гарантира последователен подход. Този съвместен проект на шестмесечен график на дейностите се представя след това за приемане от Председателския съвет. Председателският съвет може да променя предложения проект на график във връзка с политически събития и за да гарантира съгласуваност на всички външни дейности на Парламента;

6.  припомня, че само официални делегации, надлежно получили разрешение от Председателския съвет, имат право да извършват дейности от името на Европейския парламент и да представят позицията му;

7.  решава политическите групи и независимите членове на ЕП да назначават постоянни заместници във всички видове делегации, и че броят на тези заместници не може да надвишава броя на пълноправните членове, които представляват политическите групи или независимите членове на ЕП;

8.  решава, че пълноправните членове на постоянни междупарламентарни делегации имат право да участват в междупарламентарни заседания извън местата на работа на Парламента. Ако пълноправен член не може да пътува, той може да бъде заместен от един от постоянните заместници или, ако заместникът е възпрепятстван, от член на междупарламентарната асамблея, към която е делегацията, определен от политическата група, към която принадлежи пълноправният член. Ако няма свободен член на междупарламентарната асамблея, към която е делегацията, мястото може да бъде заето от член на комисията по външни работи, комисията по развитие и комисията по международна търговия;

9.  счита, че преди междупарламентарно заседание с партньор (в рамките на парламентарен комитет по стабилизиране и асоцииране, съвместен парламентарен комитет, парламентарен комитет за асоцииране, комитет за парламентарно сътрудничество, междупарламентарно заседание, и т.н.) или преди командироването на всяка делегация следва да се проведе подробна консултация със съответната (ите) комисия (и) по възможни политически въпроси или въпроси, свързани с упражняването на законодателен контрол, които делегацията следва да разгледа на срещи с партньорите от съответната държава;

10.  ще се стреми да гарантира на практика възможността един или повече докладчици или председатели на комисии също да участват в работата на делегации, на съвместни междупарламентарни комитети, на комитети за парламентарно сътрудничество и многостранни парламентарни асамблеи, и решава, че председателят, по съвместно искане на делегацията и председателите на съответните комисии ще разрешава командировки от този вид;

11.  решава настоящото решение да влезе в сила по време на първата месечна сесия от деветия парламентарен мандат;

12.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета, Комисията и Европейската служба за външна дейност.

Последно осъвременяване: 16 март 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност